0 antall prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ny kurs for grafisk bransje: fra kostnadsdrevet prosessinnovasjon til brukerdrevet tjenesteinnovasjon

Globaliseringen av den grafiske industrien og teknologisk utvikling mot digitalisering av informasjon, mediekonvergens og utviklingen av Internett gir en nåsituasjon der grafiske produkter oftere kan kjøpes på verdensmarkedet av den som tilbyr lavest pris . Behovet for nyskaping er stort. VISKOM ...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo og 2 andre

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development and testing of drug candidates for male contraceptives

This project is a drug discovery R&D effort aiming at developing and testing drug candidates for male contraceptives. The project will be performed in a collaboration between Spermatech AS, the University of Oslo, the Norwegian Biotechnology Center, the U niversity of Tromsø, and the National Hos...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Oslo og 2 andre

IS-RUOK-EONR-økonomi

Runkel, Marco, eonr øk, kat 3 t

...

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Ukjent Fylke

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

Regulering av vindkraft

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Biomarine Resources - Global Opportunities for Norwegian Expertises - rapport

...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

European climate of the last millennium

...

Tildelt: kr 0,41 mill.

Prosjektperiode: 2006-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku og 2 andre

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

ShipCom - Ship Communication - Forprosjekt

Den teknologiske nyvinningen innen kommunikasjon og de nye anvendelsesområdene denne teknologien bringer med seg er med på å styrke eller eventuelt svekke den maritime bransjen ut fra omfang av innført teknologi. Norge som nasjon er langt fremme men for a t vi fortsatt skal være blant de ledende ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Møre og Romsdal

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Lunde,Tore, eonr rett, kat 3

...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Ukjent Fylke

GLOBHELS-Global helse

Norwegian Forum for Global Health Research

According to the statutes the Forum shall promote high quality research and training aiming at improving health and health care for marginalized population groups in low- and middle-income countries. The main strategies applied to fulfill the objectives of the Forum include activities to: " Imp...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2013

Sted: Vestland og 2 andre

SKATT-Skatteøkonomi

Environmental taxes in an economy with distortionary taxes

There is a large literature that discusses how the properties of emission taxes and other environmental policy instruments are affected by the existence of distortionary taxes. We extend this literature by including distributional concerns in a model wher e households differ in income earning abi...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

HAVKYST-Havet og kysten

Marine ecosystem effects of eutrophication: Interactions between small pelagic fish and predators in low oxygen waters

The starting hypothesis for this proposal is that clupeid fish (Sprat) are more tolerant to low oxygen waters than their gadoid predators. Low oxygen waters (albeit above a critical level) thus represent a resource as a predatory refuge. This hypothesis w ill be addressed during winter in a fjord...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo og 2 andre

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

"Sociolink"

...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Rogaland og 2 andre

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Kan muskelplager hos skogsmaskinoperatører reduseres gjennom nye arbeidsmønstre?

Bakgrunn: Prosjektet vil bli lagt opp som en oppfølgingsstudie av tidkligere feltarbeid i Norge i 2000/01 og Frankrike i 2004. Resultatene fra disse undersøkelsene viser at enkelte arbeidsmønstre hos maskinoperatører korrelerer med plagerapportering. Vari asjonene er store og interessante forskje...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Safe supply of climatically adapted forage seed through reduced storage losses

Winter damage, especially due to ice encasement, is an overriding factor governing the demand for forage seed in Norway. Global warming implies greater risks for ice damage because of winter rainfall and temperature fluctuations. Due to variations in seed yield and the highly unpredictable natur...

Tildelt: kr 0,68 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Viken og 2 andre

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Design for operations, maintenance and support (OMS) of complex production facilities in remote, harsh and sensitive environments

Eni-Norge is the future operator of the Goliat Oil and Gas field located in the Barents Sea in the north of Norway. This is a harsh and remote environment where special considerations will influence the design of production facilities with respect to main tenance, operations as well as support ac...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Rogaland og 2 andre

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Sophusportalen - Fornying og kunnskapsformidling for skulane og barnehagane i Nordfjordkommunane

Dei sju Nordfjordkommunane Bremanger, Eid, Gloppen, Hornindal, Selje, Stryn og Vågsøy har gjennom fleire år hatt eit fruktbart og godt samarbeid innanfor IKT. I samband med Høykom-satsinga har Nordfjordkommunane tidlegare gjennomført tre større prosjekt, som alle er sett i drift og vert utvikla v...

Tildelt: kr 0,64 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Vestland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Tilgjengeliggjøring av kommuneplaner i Nordland

Prosjektet skal med utgangspunkt i pilotprosjektet for visning av kommuneplaner på www.geono.no, etablere en brukervennlig nettjeneste for kommuneplaninformasjon i Nordland. Med kommuneplaner menes her kommuneplanstatus, kommuneplanens strategiske del (sa mfunnsdelen) og arealdel med kart, tegnfo...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Nordland - Nordlánnda

NATURNAER-Natur og næring

Framtidas forvaltning av rype til beste for grunneiere, jegere og andre brukere, Postdoc

Rypejakt er en kjær aktivitet for opp mot 100 000 jegere i Norge. Jakta genererer inntekter for rettighetshavere, lokalsamfunn og forretningsliv. Forvaltningen er likevel i stor grad basert på tilfeldig erfaringskunnskap. Rypeforvaltere mangler kunnskapsb aserte praktiske råd for en målrettet for...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage og 2 andre

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

BEST - Betre elektronisk samhandling og tenester

I prosjektet BEST - Betre elektronisk samhandling og tenester, vil Fylkesmannen i Sogn og Fjordane arbeide for ein meir effektiv saksflyt mellom ulike offentlege verksemder og forvaltningsnivå, betre kvalitet på saksbehandlinga og raskare svar for brukara r av offentlege tenester. Prosjektet vil ...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Innovation in responce to new regulations of materials in a life cycle, functional and holistic perspective

Innochem 2006 is a collaboration between Jotun and Håg as industrial partners, a number of their main suppliers, with strong support from the Norwegian, Nordic and European Chemical and Paint Industry. The project is directly connected to the REACH imple mentation program carried out by the EU C...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Vestfold og Telemark og 2 andre

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

The Salmonid Genomic Sequencing Initiative: cGRASP (Consortium for Genomics Research on All Salmonids Programme)

The project "Consortium for Genomics Research on All Salmonids Programme" (cGRASP) was launched at an international workshop hosted by the Norwegian University of Life Sciences October 25-26, 2005. The ultimate aim of the project is to make a reference wh ole genome sequence of Atlantic salmon (6...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Novel CO2 Capture Scheme for Power Generation- BIGCLC

Recent studies indicate that CLC technology for use in power generation with CO2 capture may have a large efficiency potential. Major international companies, also inside the BIGCO2 industrial consortium, have clearly expressed their interest in the techn ology. A large scale research and demonst...

Tildelt: kr 18,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage og 2 andre

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Liquefaction of Unprocessed Well-Stream

Commercial exploitation of remote gas is considered as a major challenge by the oil and gas industry. A breakthrough approach based on the Liquefied Unprocessed Well-Stream concept may result in an alternative option for offshore gas liquefaction. The pr oject proposal is based on a concept to l...

Tildelt: kr 13,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Viken og 2 andre

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

An Integrated Approach to Interfacial / Surface Processes in Crude Oil Systems

Processes at interfaces and surfaces are very central and important for the whole petroleum industrial value chain from recovery to refining. We need to update and modernize our knowledge about how different surface assemblies influence the wettability in the reservoar (for improved recovery), h...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage og 2 andre

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Pulsed plasma surface treatment for wear and corrosion protection of superalloys and stainless steel valves, pumps and pipes

...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Viken og 2 andre

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

SmartPipe - Self diagnostic pipelines and risers for future integrated process management

...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage og 2 andre

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

eControl, drilling simulation and control for extreme conditions

...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2013

Sted: Agder og 2 andre

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Wireless electromagnetic data communication for downhole use

Flexible smart well solutions for oil wells are limited due to a lack of available systems for wireless data communication. To obtain fully autonomous control and monitoring units downhole, power will have to be generated on the spot and power efficient w ireless communication is critical. A sub...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage og 2 andre

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Kuling - kulturhistorisk emnekart for læring og undring

Kulingprosjektet er å samle og systematisere lokalhistoriske materiale gjennom å ta i bruk pedagogiske IKT-verktøy for å effektivisere og bedre den pedagogisk støtte til sluttbrukeren. Dette gjøres ved å videreutvikle den pedagogiske modellen bak Kulingko nseptet og benytte emnekart-standarden V...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Nordland - Nordlánnda

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

SamArbeidsarena for Lindrende (palliativ) behandling i KreftOmsorgen

Videreutvikling av kvaliteten i omsorgstjenesten er uttrykt målsetting i den nasjonale strategien for elektronisk samarbeid i helse- og sosialsektoren i S@mspill 2007 og i eKommune 2009. Virkemidler er kompetanseheving hos omsorgspersonalet og effektivis ering i kontaktene mellom 1. og 2. linjet...

Tildelt: kr 0,59 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Vestfold og Telemark