0 antall prosjekter

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

eServicetorget i Numedal

eServicetorget i Numedal har etablert og synliggjort et funksjonelt konsept med nye dimensjoner i en innbygger- og virksomhetsportal, på tvers av offentlige forvaltningsnivå. Det er et løsningskonsept som har vagt positiv oppmerksomhet blant både kommunal e, regionale og statlige aktører. Samtidi...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Buskerud

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Emnekartteknologi og fullført elektronisk saksbehandling på eServicetorget i Numedal i samarbeid med statlige aktører

eServicetorget i Numedal har etablert og synliggjort et funksjonelt konsept med nye dimensjoner i en innbygger- og virksomhetsportal på tvers av offentlige forvaltningsnivå. Det er blitt en nasjonal demonstrator og et eksempel som har vagt positiv oppmerk somhet blant både kommunale, regionale og...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Buskerud

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

BLiNK - ny BredbåndsLøsning i NumedalsKommunene

- Numedal har i dag ikke et fungerende marked for bredbåndstjenester. Høye utbyggingskostnader pr. kunde fører til høy økonomisk risiko for potensielle tilbydere. - For å redusere risikoen for utbyggerne, har kommunene nå vedtatt å samordne nye innkjøp a v bredbåndstjenester gjennom langsiktig f...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Buskerud