0 antall prosjekter

BIONÆR-Bionæringsprogram

Novel texturized hybrid foods targeting future sustainability and health challenges in the Anthropocene

Basert på en estimert global befolkningsvekst til rundt 10 milliarder mennesker innen 2050, står vi overfor store utfordringer innen matsikkerhet, bærekraft og helse. EAT-Lancet-kommisjonen har foreslått å løse disse utfordringene gjennom en sunn referansediett som stort sett består av grønnsaker...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Unlocking novel product possibilities and barriers for commercial utilization of whitefish residual raw materials onboard factory trawler

Norske fabrikktrålere innen hvitfisksektoren produserte 174 000 tonn med restråstoff (hode, rygg, skinn, slo og kutt) i 2016. Av dette ble kun 6% anvendt grunnet mangel på økonomiske insentiver og anvendelig teknologi ombord i båtene. Dagens utnyttelse av restråstoffet er begrenset til produksjon...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Aquafeed Technology Centre

Etablering av Akvafôr-teknologisenteret (ATC) vil bidra til å løse fremtidige utfordringer relatert til en bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen. Senteret vil tilby forskningsinfrastruktur rettet mot ny og forbedret utnyttelse av fôringredienser basert på tilgjengelige marine, vegetabilske, ...

Tildelt: kr 32,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Decontamination of persistent organc pollutants in fishmeal and fish oil

Fishmeal and fish oil are the most heavily contaminated materials used in feed production, with products of European fish stocks more heavily contaminated than those from South Pacific stocks. The fish stock of concern for the north European industry is s prat and herring in the Baltic Sea and he...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AVIT-Avansert vitenskapelig utstyr

Molekylærdestillasjonsanlegg for reduksjon av dioxin og PCB i fiskeolje og fiskemel

Det er i labskala utviklet en ny prosess for reduksjon av dioxin og PCB i fiskemel som muliggjør etablering av integrerte totalløsninger for rensing av fiskeolje og fiskemel ved den enkelte fabrikk. Prosessen anvender fiskeolje for ekstraksjon av miljøgif ter fra mellomprodukter (presskake og gra...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SIP-Strategiske instituttprogram

Effekt av termisk prosessering på pulver- og oljeprodukter basert på fiskeråstoff

SSf har som overordnet målsetning å betjene norsk fiskemelindustri med kompetanse innen næringens satsingsområder og i samarbeid med Nordsildemel være fellesskapets og enkeltaktørenes redskap ved nyskaping inklusiv utvikling av nye produkter. Strategisk p rogram søker å ivareta sentrale behov for...

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku