0 antall prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

AMMONIA: Climate and environmental impacts of green ammonia (NH3)

Det er nødvendig med kraftige og vedvarende reduksjoner i utslipp av drivhusgasser for å oppfylle målene satt i Parisavtalen fra 2015. Politikerne og industrien mener at en overgang fra fossile brensler til hydrogen og hydrogenbaserte energibærere kan være en del av løsningen. Grønn ammoniakk pro...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 CICERO (2021-2023)

Prosjektmål Dette PhD-prosjektet handler om land-atmosfære-interaksjoner, nærmere bestemt den kombinerte effekten av landoverflateforhold og atmosfærisk sirkulasjon for dannelsen av hetebølger i Nord-Europa. Prosjektet tar sikte på å skille ut i hvilken grad egenskapene til ulike landoverflater p...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

GREenhouse gases, Aerosols and lower atmospheric Turbulence

Hvordan påvirker gasser og partikler turbulens nær jordoverflaten? Økende konsentrasjoner av CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren fører til høyere temperatur nær jordas overflate. Når mengden drivhusgasser og partikler (f.eks. sot) øker, har det mange konsekvenser for klimaet på jorden. Vi ve...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

HYdropower and PREcipitation trends -Investigating historical and future precipitation trends in regions important for hydropower production

Virkninger av klimaendringene blir stadig mer tydelige, og behovet for kunnskap om framtidige klimaendringer øker. Endringer i globale og lokale nedbørsmønstre er et viktig aspekt ved menneskeskapte klimaendringer siden det kan ha betydelige konsekvenser for samfunnet. Det er vesentlige usikkerhe...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Halocarbon metric workshop: Looking towards the next IPCC Assessment Report

Halocarbon gases present in the atmosphere (chlorofluorocarbons - CFCs and their replacements) are normally associated with stratospheric ozone depletion, yet they are strong greenhouse gases that have substantial impacts on radiative forcing of climate c hange. Their impact on climate varies con...

Tildelt: kr 40 727

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Halocarbon metric workshop: Scientific updates and reduction of uncertainties

While some of the halocarbon gases present in the atmosphere (e.g., chlorofluorocarbons - CFCs) lead to depletion of stratospheric ozone, many of them are strong greenhouse gases that have substantial impacts on radiative forcing of climate change. Their impact on climate varies considerably, de...

Tildelt: kr 40 153

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo