0 antall prosjekter

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Made Abroad: Producing Norwegian World Literature in a Time of Rupture, 1900-50

MAP kartlegger veiene norsk litteratur tok for å bli ‘verdenslitteratur’ i den første dramatiske halvdelen av 1900-tallet. Etter at Ibsen og Bjørnson hadde åpnet verdensmarkedet for norsk litteratur, endret vilkårene seg på bokmarkedet betydelig. Norges tilslutning til internasjonale copyrightavt...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Literary Citizens of the World. Tracing the transnational crossroads of books in Early Modern Norway

Prosjektet "Litterære verdensborgere: Bøkers transnasjonale forbindelser i det tidligmoderne Norge, 1519-1850" (LitCit; 2016-2021), bidro til ny forskning, bred faglig formidling, bibliografisk arbeid og digitalisering som inngikk i det store 500-årsjubileet for trykte, norske bøker ved Nasjonalb...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo