0 antall prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Safe and Autonomous Subsea Intervention (SAFESUB)

Det er en økende interesse fra industrien for smarte robotløsninger som kan operere i komplekse og ustrukturerte scenarier. For å møte dette behovet vil vi i SAFESUB-prosjektet bevege oss forbi forskningsfronten og bygge tverrfaglig kompetanse i skjæringspunktet mellom kunstig intelligens (AI) og...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

From manual to AI-assisted airport safety reporting through human-AI teaming (FLAIT)

Prosjekteier er Airside Innovation AS som også er ansvarlig for å kommersialisere hovedinnovasjonen fra prosjektet. Prosjektpartnerne er Opscom Systems (Safety Management System), Avinor (Lufthavneier) og Widerøe Ground Handling (ground handling på lufthavn), sammen med to forskningsorganisasjone...

Tildelt: kr 15,4 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Nordland - Nordlánnda

EUNETTVERK-EU-nettverk

EU-nettverk for robotikk og automatisering i inspeksjon og vedlikehold

Markedet globalt for inspeksjon og vedlikehold er estimert til 450 milliarder euro (www.rimanetwork.eu). Inspeksjon og vedlikehold (I&V) av infrastruktur og industrianlegg (bruer, veier, vann- og kloakk, vindmøller, offshore anlegg, osv.) utgjør en stadig økende utfordring, og for å kunne holde k...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Autonomous robot missions with AI-based planning and acting

Industrien og offentlig sektor ønsker robotløsninger med høy grad av autonomi som kan operere trygt og effektivt i stadig mer komplekse operasjoner. Og det er gjort mye forskning på å realisere slike systemer. Spesielt har forskning og utvikling på automatiserte funksjoner for robothandlinger (f....

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Grønn Digital UAV-basert Ekspresstjeneste

Med utfordrende geografi, infrastruktur og klima har Norge behov for nye løsninger for miljøvennlige tidskritiske vareleveranser innenfor flere sektorer. Forprosjektet skal spisse en satsing hvor hub-til-hub dronetransport av tidskritisk mindre gods skal erstatte tradisjonelle og mer forurensende...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Sjark 2.0 – en grønn revolusjon for kystnær fangst og fiskeri

Formålet med forprosjektet er å legge til rette for en storskala kommersiell satsning på "Sjark 2.0" - en helt ny måte å gjennomføre kystfiske på - som er grønnere og tryggere, og som gir økt verdiskaping både gjennom muligheter i Norge og eksport av norsk teknologi og tjenester verden rundt. Sja...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Autonomous subsea intervention (SEAVENTION)

Det er potensial for ytterligere verdiskaping i subsea petroleumsindustrien, men det er betydelige utfordringer som må løses. Subsea petroleumsanlegg blir utviklet for fjernere, dypere og kaldere områder, og næringen forventer at neste generasjon autonome ubemannede undervannsfartøy (ofte kalt "U...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RINVE - Automatisering og robotikk i inspeksjon og vedlikehold

Markedet for inspeksjon og vedlikehold er enormt og nødvendig innen en rekke bransjer. Blant annet er verdensmarkedet for ikke-destruktiv testing og inspeksjon alene estimert til 99 milliarder kroner i 2022. Inspeksjon- og vedlikeholdsarbeid er ofte preget av utfordringer med omfattende og arbeid...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ARTEMIS prosjekt R5COP, Reconfigurable ROS-based Resilient Reasoning Robotic Cooperating Systems

Prosjektets idé er å utvikle rekonfigurerbar maskinvare og programvare som sammen med nye metoder for modulært design vil redusere kostnader og tid forbundet med omstilling av robotisert produksjon, eller som reduserer innsatsen som må til ved design av nye robotiserte løsninger for andre sektore...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Self-configurable robots in adaptable assembling lines

...

Tildelt: kr 34 999

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage