0 antall prosjekter

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

New bio-based epoxy compounds for high performance applications (NordiCoats)

Epoksyresiner er en gruppe kjemikalier med bred bruk i bygg- og beleggapplikasjoner. Selv om de allerede bidrar til bærekraft ved å beskytte og utvide levetiden til blant annet offshoreinstallasjoner, skip, biler, fly og husholdningsapparater, er de nesten utelukkende laget fra fossile ressurser ...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KSP: Autonomous Marine Biodiversity Mapping and Bioprospecting Platform (AMBIOS)

AMBIOS-prosjektet utvikler verdens første full-automone plattform for detaljkartlegging av havets naturmangfold og vise dens funksjon på utvalgte farvann i Midt-Norge. Systemet som utvikles, kombinerer prosjektpartnernes tilgang til moderne forskningsskip og autonom teknologi med deres ekspertise...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

ERA-NET: BlueBio - Microalgae Microbiomes - A natural source for the prevention and treatment of diseases in aquaculture (AquaHealth)

Prosjektet AquaHealth studerte synergien mellom mikroalger og deres assosierte mikrobiota for å identifisere, utvikle og validere nye bioaktive og prebiotiske forbindelser som på en bærekraftig måte kan brukes til forebygging og behandling av sykdom i landbasert akvakultur. SINTEF Avd. Bioteknolo...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Transnational Partnership on Functional Metagenomics for Biopharmaceutical Innovation (NORUSCASA)

INTPART-prosjektet NORUSCASA la opp til å utvide og styrke det systematiske samarbeidet mellom SINTEF og NTNU med sine internasjonale forskningspartnerne Auburn University og Varigen Biosciences Corp. (USA), samt University of Waterloo, Canada, og University of the Western Cape i Sør-Afrika. Hove...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Functional Metagenomics 2019 (FMG2019)

Functional Metagenomics (FMG) is a growing research field within biotechnology, aiming at functional description of the microbial diversity in nature and developing and employing dedicated tools for a more efficient function-based screening of microbial metagenomes for exploitable functions, like...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Advanced Marine Biotechnology toolbox for accessing the uncultivated marine microbial biodiversity and its novel biomolecules

Det europeiske ERA-net prosjektet MarBioTech siktet på å utvikle nye verktøy og teknologier til funksjonsbasert screening i kombinasjon med DNA-sekvensbaserte søk for raskere å levere nye, verdifulle biomolekyler fra det marine miljøet. Den innovative teknologien som skulle utvikles i prosjektet,...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Bioprocesses for the optimized, integrated production of butyl esters from sustainable resources

ERA-CoBioTech-prosjektet BESTER hadde som mål å utvikle bioprosesser med clostridiebakterier for en optimert og integrert produksjon av en rekke ulike butylestere for forbrukskjemikaliemarkedet. Lignocellulose-sukre som bærekraftig råstoff skulle brukes i effektive syreproduksjonsprosesser, som k...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Functional Metagenomics 2016

Functional Metagenomics (FMG) is a growing research field within biotechnology, aiming at the functional description of microbial diversity in nature and developing and employing dedicated tools for a more efficient function-based screening of microbial metagenomes for exploitable functions, like...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Integrated Novel Natural Product Discovery & Production Platform for Accelerated Biopharm Innovation from Microbial Biodiversity

Som del av Senteret for Digitalt Liv Norge (DLN) utviklet forskningsprosjektet INBioPharm en ny teknologiplattform som gjør det mulig å oppdage mer effektivt nye bioaktive molekyler fra mikrober i naturen med potensialet til å bli medisinske produkter. Teknologiutviklingen bygget på om lag 1200 m...

Tildelt: kr 27,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Systematic Rebuilding of Actinomycetes for Natural Product Formation

Det er i dag stort behov for utvikling av nye antibiotika til behandling av livstruende bakterieinfeksjoner og å lempe på den økende trusselen antibiotika-resistens. Nye sekvenseringsteknologier og bioinformatiske metoder har gitt oss dypt innsyn i det enorme genetiske reservoaret og potensialet ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimized laccase systems for high-value bio-plastics production from biomass

Bioplast-markedet er i rask vekst, og bio-baserte plastprodukter forventes å kunne erstatte mange petroleum-baserte plastprodukter i fremtiden. Dette vil bidra til redusert CO2-utslipp og dermed ha en positiv miljøeffekt. Biokatalysatorer (enzymer) har potensialet til å spille en viktig rolle i b...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

MetaBiopOR - Bioprospecting of oil reservoir metagenomes for novel thermostable biocatalysts of industrial relevance

-

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo