0 antall prosjekter

FORNY20-FORNY2020

Optimalisering av Bergensmodellen

Bergensmodellen har siden opprettelsen vært ensbetydende med at institusjonene i Bergen har gått sammen om BTO som FORNY aktør. Institusjonene har samlet satset på BTO som operativ kraft når det har kommet til innovasjon og nyskaping. Et unntak har imidle rtid vært Helse Bergen, som også har ben...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Lokal Prosjektstøtte for Bergensmodellen 2014 og 2015

Bergen teknologioverføring AS (BTO) søker med dette om tildeling av frie prosjektmidler fra FORNY2020 -programmet i Norges Forskningsråd for 2014 og 2015. BTO representerer de 8 største forskningsinstitusjonene i Bergensregionen (UiB, Helse Bergen, IMR, U ni Research, HiB, CMR, NIFES og NOFIMA) m...

Tildelt: kr 20,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

KOMPETANSE- OG NETTVERKSBYGGINGSPROSJEKT FOR KOMMERSIALISERINGSAKTØRENE KI, NTNU TTO OG BTO

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Basisbevilgning Bergensmiljøene 2012 og 2013

...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

BTO AS - Resultatbasert basisbevilgning 2012-2013

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Basisbevilgning 2011 - BTO

BTO betjener 8 forskningsinstitusjoner i Bergen med å fremme kommersiell utnyttelse av forskningsresultater. Selskapet ble etablert ved årsskiftet 2004/2005 og er eiet av Universitetet i Bergen (UiB, 40%), Helse Bergen (HBg, 40%) og Havforskningsinstitut tet (HI, 20%). Det er videre inngått sam...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - Bergensmiljøene

BTO betjener 8 forskningsinstitusjoner i Bergen med å fremme kommersiell utnyttelse av forskningsresultater. Selskapet ble etablert ved årsskiftet 2004/2005 og er eiet av Universitetet i Bergen (UiB, 40%), Helse Bergen (HBg, 40%) og Havforskningsinstitut tet (HI, 20%). Det er videre inngått sam...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Bergensmiljøene

BTO er opprettet av 7 forskningsinstitusjoner i Bergen for å fremme kommersiell utnyttelse av forskningsresultater. Selskapet ble etablert ved årsskiftet 2004/2005 og er eiet av Universitetet i Bergen (UiB, 40%), Helse Bergen (HBg, 40%) og Havforskningsi nstituttet (HI, 20%). Det er videre inng...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - Bergensmiljøene

BTO er opprettet av 7 forskningsinstitusjoner i Bergen for å fremme kommersiell utnyttelse av forskningsresultater. Selskapet ble etablert ved årsskiftet 2004/2005 og er eiet av Universitetet i Bergen (UiB, 40%), Helse Bergen (HBg, 40%) og Havforskningsi nstituttet (HI, 20%). Det er videre inng...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler - Bergensmiljøene 2008

BTO er opprettet av 7 forskningsinstitusjoner i Bergen for å fremme kommersiell utnyttelse av forskningsresultater. Selskapet ble etablert ved årsskiftet 2004/2005 og er eiet av Universitetet i Bergen (UiB, 40%), Helse Bergen (HBg, 40%) og Havforskningsi nstituttet (HI, 20%). Det er videre inng...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler - Bergensmiljøene 2008

BTO er opprettet av 7 forskningsinstitusjoner i Bergen for å fremme kommersiell utnyttelse av forskningsresultater. Selskapet ble etablert ved årsskiftet 2004/2005 og er eiet av Universitetet i Bergen (UiB, 40%), Helse Bergen (HBg, 40%) og Havforskningsi nstituttet (HI, 20%). Det er videre inng...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Bonus - BTO

...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler - 2007 Bergensmiljøene

BTO er opprettet av 7 forskningsinstitusjoner i Bergen for å fremme kommersiell utnyttelse av forskningsresultater. Selskapet ble etablert ved årsskiftet 2004/2005 og er eiet av Universitetet i Bergen (UiB, 40%), Helse Bergen (HBg, 40%) og Havforskningsi nstituttet (HI, 20%). Det er videre inng...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2007 - Bergensmiljøene

BTO er opprettet av 7 forskningsinstitusjoner i Bergen for å fremme kommersiell utnyttelse av forskningsresultater. Selskapet ble etablert ved årsskiftet 2004/2005 og er eiet av Universitetet i Bergen (UiB, 40%), Helse Bergen (HBg, 40%) og Havforskningsi nstituttet (HI, 20%). Det er videre inng...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2006 - BTO

BTO AS er vertsselskap for vedlagte søknad på vegne av et konsortium bestående av: * Et av landets største universiteter, Universitetet i Bergen * Et av landets største sykehus, Helse Bergen * En av landets største statlige høgskoler, Høgskolen i Bergen * Enav landets ledende forskningsinstitut...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Vestland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Posisjonerisngstøtte EUROCOLDCHAIN EU FP6 call 2004-Food-3A- Integrated project

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage