0 antall prosjekter

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Does sleep duration affect the brain?

Det er en bekymring for om utilstrekkelig søvn er en negativ faktor for kroppslig, mental og kognitiv helse i samfunnet. Enkelte har argumentert for at vårt moderne samfunn lider av en «søvnløshetsepidemi». Etter å ha undersøkt forskningen på feltet, har vi kommet frem til at det ikke finnes over...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

The Oslo-Toronto Alliance in Lifespan Changes in Brain and Cognition - Next Years

Prosjektet er en videreføring av det vellykkede samarbeidet for fremragende utdanning og forskning mellom LCBC ved Universitetet i Oslo og the Sick Children (SickKids) og Holland BloorviewKid Rehabilitation Hospital, støttet av INTPART 2016. Prosjektet vil inkludere en rekke seniorforskere, postd...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

The Missing Link of Episodic Memory Decline in Aging

De fleste mennesker vil oppleve at hukommelsen blir dårligere etterhvert som man blir eldre. Dette er spesielt tilfelle for en spesiell form for hukommelse, ofte referert til som episodisk hukommelse. Episodiske minner er vanligvis personlige minner, minner der vi selv er en del av minnet. Tre pr...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2024

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Lifebrain: Breaking new ground in Lifespan Cognitive Neuroscience

Prosjektet har et livsløpsperspektiv der målet er å forklare, forutse og forbedre kognitiv funksjon fra fødsel til alderdom. Vår kognitive fungering påvirker alle aspekter av livet, og for å forstå helse og sykdomsutvikling i alle aldre er det viktig å forstå hele livsløpet. Prosjektet undersøker...

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Inflammation, Amyloid and Atrophy in The Aging Brain: The Borders between Healthy Brain Aging and Neurodegeneration

Hvilket forhold som eksisterer mellom normal aldring og Alzheimers sykdom er et stort spørsmål i moderne nevrovitenskap. Mye forskning indikerer at nevrale systemer som er sårbare for Alzheimer også er sårbare for en rekke ulike faktorer assosiert med normal aldring, der noen er sykdomsrelaterte ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Patterns and mechanisms of brain atrophy in healthy aging and dementia: Why is the aging brain susceptible to Alzheimers Disease?

Forekomsten av Alzheimer stiger kraftig etter 60 år, slik at blant de eldste av de eldste vil forekomsten nærme seg 50%. Samtidig rapporterer rundt halvparten av friske, ikke-demente eldre at de er bekymret for egen hukommelse. I dette prosjektet har vi fokusert på å forstå hvorfor det er den ald...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Oslo

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

How Do Sleep Disorders Affect The Ageing Brain? - Claire Sexton - UK

Our group at the Dept of Psychology, UiO, has a strong interest and track record in the study of neurocognitive changes associated with aging. We are running a large longitudinal study - - Cognition and Plasticity through the Life-Span - including neurops ychological testing and brain MRI. This s...

Tildelt: kr 42 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

NEVRONOR-Nasjonal satsing på nevrovitenskap f

What happens in the cerebral cortex through the life-span? Intra-cortical myelination, genes and cognition in development, aging and disease

Despite its huge impact on research in neuroscience, a major limitation of MR morphometry has been that little information is obtained about specific neurobiological mechanisms. Cortical thinning is seen throughout adolescence, adulthood and in early Alzh eimer's disease (AD), but the underlying ...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

NEVRONOR-Nasjonal satsing på nevrovitenskap f

Neurocognitive development - increasing the scientific and clinical utility of MRI-based technology in children

The aim is to establish a database of brain and cognitive measures monitoring neurocognitive development in healthy and clinical child groups. The applicants have gathered data from 110 children aged 8-18 yrs, including structural MR, DTI, cognitive testi ng, ERPs, hand X-ray and blood samples fo...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

NA -Neuroscience of memory-development of a general linear model of brain structure (MRI), white matter microstructure (DTI), ERP and memory

De siste 3 årene har vår gruppe hatt et fruktbart samarbeid med ledende forskere ved HMS. Dette har bidratt til at vårt miljø holder et metodologisk og analytisk nivå i verdensklasse, og foreløpig ført til 7 sampublikasjoner i topp internasjonale tidsskri fter. Nylig har også gruppen ved HMS tatt...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo