0 antall prosjekter

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Smart Larval Rearing System: enhancing control in early-stage marine aquaculture

Produksjon av frisk og robust yngel er en av de største flaskehalsene i marin oppdrett. De første ukene av marine fiskelarvers liv er ofte preget av høy dødelighet og feilutvikling. Marine fiskelarver er små og sårbare når de klekker, og deres fordøyelsessystem er lite utviklet. I motsetning til...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Selective Breeding of Copepods

CFEED produserer hoppekrepsegg for den marine oppdrettsnæringen. Industriell hoppekrepsproduksjon er en forretningsidé som fortsatt er i tidlig fase, og CFEED er i dag det eneste operative selskapet som produserer hoppekreps til den globale akvakulturnæringen. Selektiv avl er et kraftfullt verktø...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Copepoder i akvakultur

De fleste marine fiskeartene produserer små fiskelarver som har behov for levendefôr de første ukene etter at plommesekken er brukt opp. En vellykket startfôring er helt avgjørende for å oppnå god vekst og overlevelse i oppdrett. Copepoder er det naturlige byttedyret for de fleste marine fiskelar...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage