0 prosjekter

KLIMAFORSK-Stort program klima

14th International Conference on Paleoceanography

Den internasjonale paleoseanografi konferansen (ICP) er ett flaggskipsarrangement for det paleoseanografiske forskningsmiljøet. ICP er en viktig arena og spiller en sentral rolle for den faglige utviklingen av feltet. Utvalgte inviterte foredrag, der nye grensesprengende ideer legges frem, kombin...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Deep Ocean Temperatures in the Paleogene Greenhouse

Den pågående globale oppvarmingen fører til at vi raskt beveger oss vekk fra et klima vi mennesker kjenner og har tilpasset oss. Vi har gode observasjoner fra de siste 100 år med klimaendringer, men vi mangler en forståelse av hvordan verden vil se ut med de høye nivåene av drivhusgasser vi forve...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Tropical Temperature Reconstruction Across 0.5 million years from Cave formations

Framtidige klimaendringer i tropene er en av de mest usikre aspektene av klimaprojeksjoner med økende konsentrasjon av CO2 i atmosfæren, men vil påvirke en stor del av jordens befolkning. Denne mangelen kan bøtes på ved å studere tidligere klimaendringer in tropiske regioner, for eksempel igjenno...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland