0 antall prosjekter

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Valuing the past, sustaining the future: Education, knowledge and identity across three generations in coastal communities

De viktigste temaene i datamaterialet er de samme som skissert i 2020 og 2021, men analysene har gitt dypere innsikt i undertemaer, gitt mer nyanser og påvist sammenkoblinger mellom de ulike temaene. Betydningen av kjønn og endringer over tid har vist seg som viktig på tvers av land. Kystsamfunn,...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftet Barn

...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Barndom - i går, i dag, i morgen

Velferd og livskvalitet for barn er nært knyttet til forståelse av "den gode barndom". I nordiske land sees barndom først og fremst som en livsfase knyttet til utdanning og skole, lek og barnekultur, mens arbeid knyttes til voksne. I barndomsforskningen s tår spørsmål som knytter seg til profesjo...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftet Barn

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftet Barn

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Social Capital among Young Citizens: pre-project on children's and young people's social networks and involvement in contemporary democracy

Sosial kapital blant unge samfunnsborgere Forprosjekt om barn og ungdoms sosiale nettverk og deltakelse i samtidens demokrati. Norsk senter for barneforskning (NOSEB) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har som mål å foreta en kunns kapsstatus om sosial kapital knyttet til ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Children as New Citizens and the 'Best Interest of the Child' - a Challenge for Modern Democracies

Barn som medborgere og 'barnets beste' - en utfordring for moderne demokratier Norsk senter for barneforskning (NOSEB) og Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og Universitetet i Sheffi eld, har som mål å få forskningsbasert in...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SUP-Strategiske univiversitetsprogrammer

Norsk senter for barneforskning

Det er NOSEBs mål å skape innsikt i og forståelse av barns oppvekstbetingelser og barndommens grunnvilkår i et moderne samfunn. Senteret skal med teoretiske og empiriske studier beskrive og forklare både rammene for barns liv og de aktiviteter de utfolder innen for disse rammer. NOSEB skal søke ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage