0 prosjekter

KLIMAFORSK-Stort program klima

Terrestrial record of palaeoceanographic (in)stabilities in the Arctic during the Last Interglacial (~129 to 116 ka)

The project focuses on the instability of Northern Hemisphere ice-sheets, forcing circulation perturbations in the subpolar North Atlantic and contiguous seas, and offers a unique opportunity to test the real dynamics and consequences of such changes. It involves studying the fossil terrestrial r...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Plantebiologi i Norge 2018

Nettverket avholder en årlig konferanse som er åpen for alle. Konferansen i 2018 skal holdes i Bergen med lokal organisasjonskomite bestående av medlemmer fra Institutt fra Biovitenskap, UiB og Naturhistoriske samlinger ved Universitetsmuseet i Bergen, sammen med NIBIO Bergen. Den lokale organisa...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND - Terrestrial biodiversity through time - novel methods and their applications

Målet med prosjektet er å videreutvikle metoder for bedre å kunne estimere terrestrisk biodiversitet gjennom tid. Det har vært viktig innenfor prosjektet å utvikle og bruke nye numeriske metoder samtidig som vi også vurdere om disse gir et bedre resultat enn tradisjonelle metoder (se Felde et al ...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Vestland