0 antall prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Horizon Europe Norwegian Urban Partnership

I det norske partnerskapet for smarte samfunn i Horisont Europa (HEU NUP), bygger Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Stavanger (UiS), Nordic Edge og Smartbyene et langsiktig, tverregionalt, multi-aktor økosystem for å påvirke utviklingen og implementeringen av ...

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

NORWAY-CHINA Innovation Platform on Sustainable Urbanisation

URBAN-NORWAY-CHINA bidrar til samarbeid om bærekraftig byutvikling mellom Norge og Kina, basert på studentoppgaver, læring mellom byer, og Nordic Edge China. Studentene deltar i kinesiske bylaboratorier, bidrar til en database med suksesshistorier om samarbeid mellom EU og Kina innenfor bærekraft...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: EERA JP SMART CITIES 19-21

Fellesprogrammet for smarte byer til den europeiske energiforskningsalliansen (EERA JPSC) kombinerer energi- og byforskning på høyt nivå med innovasjon på bakken i tett samarbeid med byer, innbyggere og løsningsleverandører. På denne måten bidrar EERA JPSC til de europeiske samfunnsoppdragene for...

Tildelt: kr 0,84 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Planning Instruments for Smart Energy Communities

Forventet produkt resultat er levert i h t prosjektbeskrivelsen. I den siste delen av prosjektet, har begge arbeidspakkene fullført Task 1.4 "PI-SEC Scenario Calculator Guideline" and the task 2.4 "PI-SEC Planning Wheel guideline" og publisert disse innen tidsfristen. WP1: PI-SEC Scenario Calc...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 9: Strategic participation in EU-fora Smart Cities NTNU

EU-fora Smart Cities har til hensikt å påvirke utviklingen av 4 utvalgte EU-fora som omhandler energieffektive byer, for bedre tilrettelegging for og forakring i NTNU Smart Sustainable Cities og norske smartby-aktører generelt. (1) Den europeiske bygningsteknologiplattformen (ECTP AISBL) har god...

Tildelt: kr 0,77 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Sino-Norwegian Partnership on Sustainable Energy

SiNoPSE er et norsk-kinesisk partnerskap på bærekraftig energi (SiNoPSE) mellom Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Tsinghua University (THU) og Shanghai Jiao Tong University (SJTU). Partnerskapet har som mål å skape og videreutvikle et såkalt "trippel helix"-samarbeid mellom d...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 9: the Norwegian EU Network on Smart Cities and Communities

EU-skyggegruppen for energieffektive bygninger og Smart Cities sikter mot økt norsk deltakelse i EU-finansiert forskning og nettverk. Det finnes stadig flere aktuelle norske aktører med interesse for internasjonalt samarbeid, men terskelen mot faktisk deltagelse er høy. I EU-skyggegruppen tar NTN...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 9: EERA JP Smart Cities NTNU SP3-coordination

Siden etableringen i 2010 har EERA Joint Smart Cities (EERA JPSC) og dets medlemsorganisasjoner bidratt betydelig til forskning og innovasjon i smarte byer. Hovedformålet er å utvikle robust forskning og innovasjon for smart planlegging, utforming og drift av urbane energisystemer, godt integrert...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 7: IEA-SHC-T51-NTNU Solar Energy in Urban Planning

Task 51 had its kick -off meeting 29-30 May 2013 with Maria Wall (TU Lund, Sweden) as Operating Agent. Task 51 aims to improve and accelerate integration of solar energy in urban planning that respects the quality of the urban context. The main work will be on active solar strategies due to a gr...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 7: EERA JP Smart Cities management and participation

Smart Cities and Communities er et viktig tema for EU-kommisjonen innenfor den strategiske energiteknologiplanen (SET), og i 2011 så vi dermed opprettelsen av et fellesprogram for Smart Cities i den europeiske energiforskningsalliansen EERA. Fellesprogram met (joint program, JP) ledes av Austrian...

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 7: Strategisk deltakelse i EU SET-plan fora for energibruk i bygninger og Smart Cities

EU-skyggegruppen for energieffektive bygninger og Smart Cities sikter mot økt norsk deltakelse i EU-finansiert forskning og nettverk. Det finnes stadig flere aktuelle norske aktører med interesse for internasjonalt samarbeid, men terskelen mot faktisk del tagelse er høy. I EU-skyggegruppen tar NT...

Tildelt: kr 0,51 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 5 - IEA: Contribution to Definition Phase of IEA SHC Task 51 Solar Energy in Urban Planning

Operating Agent for Task 51 er TU Lund, med Maria Wall som prosjektleder. Prosjekter er i definisjonsfasen, og er tenkt igangsatt i høst 2013. Det er derfor vi søker om NFR-støtte til perioden 1.oktober 2012 - 30.september 2013. Task 51 har som mål å utv ikle strategier, verktøy og retningslinje...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage