0 antall prosjekter

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Refugees for Development - On the Nexus of Humanitarian Assistance and Development

Siden andre verdenskrig har den dominerende responsen på flyktningsituasjoner vært å gi mat, husly og grunnleggende tjenester til flyktninger, vanligvis i egen leire og for det meste gjennom FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). En viktig grunn for å ta i bruk denne "care and maintenance-mode...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

NGS årskonferanse 2010: På leting etter bærekraft / Exploring Sustainability

Norsk Geografisk Selskap (NGS) arrangerer hvert andre år en nasjonal konferanse innen geografi/samfunnsgeografi i samarbeid med de geografiske instituttene på landets universiteter. Konferansen i 2010 (23-24 september) "På leting etter bærekraft"/"Explori ng Sustainability" vil bli arrangert av N...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo