0 antall prosjekter

EINFRA-eInfrastruktur

Etablering av nytt selskap for nasjonal e-infrastruktur

UNINETT skal etablere et datterselskap som får ansvar for nasjonal e-infrastruktur for forskning og høyere utdanning fra 1.1.2015. Selskapet skal etableres i tråd med utredninger og vedtak som er fattet, se vedlegg. Arbeidet vil bli utført i nært samarbei d med interimsstyret for det nye selskape...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian participation to the Nordic Tier-1 collaboration

The Large Hadron Collider (LHC) at CERN will push the energy frontier out by a factor of ten in 2009 and is expected to provide clues to many riddles in high-energy physics, such as the origin of mass, the nature of dark matter and new phases of ordinary matter. Through the CERN-collaboration, N...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage