0 antall prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Fartein Valen: atonal nybrottsmann og modernistisk tradisjonsbærer - en kritisk-analytisk, historisk og edisjonsfilologisk studie.

Fartein Valen regnes i dag blant de fremste norske komponister i første halvdel av 1900-tallet. Han var en nybrottsmann for den atonale musikken i Norge og evnet også å skape en helt særegen stil innenfor den europeiske modernismens hovedstrøm. Valen-prosjektet sikter mot en ny forståelse av Fa...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Musical Expression in Transforming Cultures: A Comparative Study of Rudolf Kolisch's Performance Practice

The results from this project's comprehensive performance studies will provide a new understanding of historical recordings as documents of aesthetic transformation which are characterized by three distinct periods in Kolisch's performance practice. The r ich body of unpublished archival material...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Oslo