0 prosjekter

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Damage and beyond: role of farmland for red deer populations

Landbruket endrer seg globalt og setter biologisk mangfold i fare. Landbruket bidrar imidlertid også med fôr av høy kvalitet til fordel for noen dyrearter. På denne måten oppstår en kobling mellom landbrukspraksis og dynamikken til enkelte dyrearter som til vanlig oppholder seg i skogsområder. Jo...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Timing of host-vector-pathogen activity and emergence of Lyme disease under climate change

Økosystemer er viktige for menneskets livskvalitet, men nærkontakt med naturen kan også medføre risiko for menneskers helse og velvære. En stor utfordring med dagens klimaendringer er fremveksten av flåttbårne sykdommer, og Verdens helseorganisasjon (WHO) identifiserer Lyme borreliose som en prio...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

#EcoTick: Land use, climate and tick-borne diseases in dynamic multi-host ecosystems: estimated risk and experienced fear

Hovedmålet for prosjektet er å forstå hvordan forandringer i arealbruk og klima har påvirket utbredelsen av flåttbårne sykdommer de seinere tiårene. Lyme borreliose hos menneske er den mest kjente flåttbårne sykdommen. I tillegg sprer skogflåtten sykdommene «sjodogg» (anaplasmose) til sau og både...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND: Delimiting functional management units for partially migratory deer populations (DeerUnit)

En global utfordring for forvaltningen av hjortevilt er at nåværende forvaltningsenheter typisk er for små til å fange hele trekksyklusen. Målet har vært å forstå mekanismer som bestemmer sesongmessig trekk, å forutsi egnethet til sesongmessig habitat under klimaendringer, med sikte på å avgrense...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Partial migration of red deer and tick distribution at the altitudinal colonization border (TickDeer)

Det overordnete målet for prosjektet «TickDeer» er å forstå betydningen av hjortens trekk for flått og omvendt i områder nær den høydemessige begrensningen i utbredelse. (WP1) Omfattende data på flåttens fordeling (>15000) i landskapet har dannet basis for PhD graden til Lars Qviller (levert, dis...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

The ecology and economy of sheep production under climate change

Sheep utilize grass forage resources in landscapes too poor to use for more intensive agricultural purposes, and sheep husbandry is a cornerstone of the economy in many rural areas of Norway. Currently some 2.1 million sheep are released each summer onto outlying pastures. The predicted climate ...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Long-term ecological effects of sheep grazing in alpine ecosystems and its integration with management

We propose to further develop two unique experimental studies in contrasting alpine ecosystems (running from 2000 in Setesdal Vesthei and 2002 in Hol) to address several important new research questions: The overall aim is to facilitate sustainable manage ment of sheep grazing in alpine habitats ...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Natural and farmed habitat as a basis for production of red deer in Norway

The project will provide a basis to predict the potential for production of red deer based on detailed knowledge of the natural and farmed habitat as well as detailed studies of red deer habitat use in multiple areas. The yield of red deer reached 27600 i n 2005. Red deer thus constitute the 2nd ...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Ecological effects of sheep grazing and the economy of sustainable husbandry in alpine habitats

Sheep husbandry is an important part of the rural economy in Norway, with a tradition going some 5000 years back into the Bronze age. However, increases in numbers (2-2.5 million sheep on summer pasture) and a more extensive use of alpine habitats (made a ccessible by roads) during the last centu...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

YFF-Yngre, fremragende forskere

Processes in the life history and dynamics of managed ungulate populations

Populations of large mammals are strongly structured according to age, sex, individual attributes, temporal factors (climate and density) and spatial factors. A detailed understanding of the interactions between these factors, i.e. the life history, has p roven necessary to successfully predict p...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Bærekraftig bruk av utmark til husdyrbeiting: Økologiske effekter av sauebeiting i høyfjellet.

Det siste hundreåret har medført store endringer i landbrukets utnyttelse av utmarksarealene. Siden 1920 og fram til i dag har det skjedd en kraftig økning i antall sau på utmarksbeite (særlig i høyfjellet), uten at de økologiske konsekvensene er kjent. P rosjektet skal klargjøre sentrale spørsmå...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo