0 antall prosjekter

FORNY20-FORNY2020

Literate - Commercialization of dyslexia screening tests.

Dysleksi er verdens mest utbredte lærevanske. Vi vet en del om hvilke prosedyrer som fungerer og hvordan vi kan hjelpe personer med dysleksi. Likevel har fortsatt millioner av barn en uidentifisert dysleksi. Dette skyldes hovedsakelig mangelen på verktøy for tidlig identifisering. I Norge identif...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SchoolFlix

Planlagt EU-prosjekt: EU prosjektet vil pågå i 6 måneder og bestå av 4 aktiviteter: 1) Identifisere egnede markedet for Ask og Ask Studio. 2) Finne joint-venture partnere i disse markedene. 3) Utvikle samarbeidsmodell /forretningsmodell med JV-partner 4) Beregne kostnader knyttet til lan...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES-Støtte SMB fase 1

Literates screeningstest for barn vil være ferdig normert og digitalisert sommeren 2019. I etterkant av at denne er lansert i Norge ønskes det kjørt en "Feasability Study" på lansering av Literates screeningstest for barn i EU. Utvikling av forretningsmodell, partnersøk og marked/regulatoriske st...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

Norinnova TTO AS - Resultatbasert basisbevilgning 2013

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

Bonus - Norinnova

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku