2 prosjekter

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

UrbanMine: Institutionalisation processes in times of circular green transitions

Dette forskningsprosjektet ønsker - i samarbeid med kommunale og private aktører- å studere institusjonelle rammer og holdninger til mineralavfall som ressurs. Det undersøkes hvordan mineralavfall kan gjenbrukes og bli en ressurs for samfunnet. Prosjektet kartlegger - gjennom holdningsundersøkels...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

The Arctic as a Mining Frontier: Sacrifice zones or sustainable development?

ARCTIKFRONT-prosjektet, om Arktis som en «gruvefrontier», undersøkte sammenhengen mellom utvikling av gruvevirksomhet, kunnskapspolitikk og verdivurdering av landskap, og bærekraftig utvikling. Målet er en bedre forståelse av hvordan miljøpolitikk, ledelse og praksis kan bistå i å sikre en bærekr...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Nordland - Nordlánnda