0 antall prosjekter

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Openaccess2021

Se over

Tildelt: kr 4 000

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

GenØk - støtte til åpen publisering for 2020

Søknaden gjelder støtte til åpen publisering for 2020. GenØk har som strategi å publiser i åpne tidsskrift.

Tildelt: kr 18 000

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Open access for regnskapsåret 2018

Delfinansiering av open access artikler.

Tildelt: kr 23 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Delta på Horizons 2020 brokerage event"i Brussel den 26. juni. 2018.

Se over.

Tildelt: kr 8 134

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

GenØks artikler i open access for 2017- søknad om støtte fra NFR

Søker om dekning av deler av utgifter i forbindelse med open access publisering i 2017.

Tildelt: kr 27 000

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

GenØks artikler i open access - søknad om støtte fra NFR

Søker om dekning av deler av utgifter i forbindelse med open access publisering i 2016.

Tildelt: kr 11 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU GenØk - Senter for biosikkerhet

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

GenØks artikler i open access - søknad om støtte fra NFR

Søker om dekning av deler av utgifter i forbindelse med open access publisering i 2015. Artiklene som det søkkes støtte om er:

Tildelt: kr 12 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Open access

Søker om dekning av deler av utgifter i forbindelse med open access publisering i 2014. Artiklene som det søkkes støtte om er: 1. Bøhn, T., Cuhra, M., Traavik, T., Sanden, M., Fagan, J. & Primicerio, R. (2014). «Compositional differences in soybeans on the market: glyphosate accumulates in Roun...

Tildelt: kr 29 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

Genetically Modified Potato with Late Blight Resistance - Deliberate Examination of Sustainability, Ethical and Social Aspects

Europeiske forskningsinstitusjoner arbeider med å utvikle genmodifisert (GM) potet med tørråteresistens, og flere sorter testes i feltforsøk i ulike deler av Europa. En slik GM-potet kan vise seg å være svært aktuell for norsk landbruk, da tørråte fører til betydelige tap for næringa og bekjempes...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Designed to get away, emerging deliberation and governance on autonomously disseminating technologies.

GM biocontrol agents represents novel and controversial technical means to deal with biological entities that often span political borders. These agents are explicitly designed to spread and/or endure in the environment remote from day-to-day human manage ment. They entail high-stake and urgent i...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Genetic engineering in aquaculture: Perspectives on Management and Sustainability

The proposed project, GENEAQUA, aims to provide an analysis of the present level of scientific understanding and uncertainties with regard to genetic engineering (GE) in aquaculture. The purpose is to improve our understanding of the fate of recombinant D NA constructs in fish and environments an...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Troms - Romsa - Tromssa