0 prosjekter

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

innovative sorbents for the sorbent enhanced water-gas shift process

Hovedmålet i iSWEGS prosjektet har vært å utvikle CO2 sorbenter (faste materialer som fanger utvalgte gassmolekyler ii en blanding) for å gjøre en sorbentbasert prosess for hydrogenproduksjon mer effektiv og lønnsom. I prosessen vi har jobbet med (SEWGS; sorbent enhanced water-gas shift process, ...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

CATalyst transformations and LIFEtime by in-situ techniques and modelling (CATLIFE)

I mange industrielle katalyse- og separasjonsprosesser er krystallinske mikroporøse materialer (zeolitter), med et nettverk av porer på nanostørrelse, viktige. På åttitallet viderutviklet silisiumaluminiumfosfor varianter av disse (kalt SAPO materialer) med mange interessante egenskaper hvor noe...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

FASTNMR - Solid-state Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy for Material Science

Solid state Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (SS-NMR), applied to solid materials, has now become one of a number of key characterization techniques that are essential and indispensable to both engineers and scientists working within the area of ma terials and chemistry. SINTEF and UiO ha...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage