0 antall prosjekter

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

ERA-NET: RightFish - Reducing environmental impact and greenhouse gas emissions in commercial fisheries

Hovedmålet med prosjektet RightFish er å videre utvikle tauede fiskeredskap som trål og snurrevad slik at de påvirket det marine miljøet i mindre grad enn de gjør i dag. Dette vil føre til mer avansert redskapsteknologi, og under utviklingen av disse skal vi også utarbeide kriterier man kan følge...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

ERA-NET: BlueBio- Improvement & innovation of a BIO-secure Recirculating Aquaculture System for SHRIMP & add'l biomass circular production

Befolkningsvekst og økt velstand i mange land har ført til en stadig økende etterspørsel etter sjømat. Akvakultur har blitt utviklet for å møte denne etterspørselen. Så langt er det mest fisk, særlig laks, og musling som har blitt dyrket. Det er mange miljøutfordringer knyttet til akvakultur, man...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Underwater Noise <orchestra, ecOsystem Responses to Constant offsHorE Sound specTRA>

-

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Industri møter akademia: Matchmaking for utrulling av geotermiske anlegg for sterke konsortier og gode Forsknings og Utviklingsprosjekt

Vi skal planlegge, arrangere en matchmaking-workshop i Oslo 4. november 2022 hvor industrien, som designer, bygger og drifter geotermiske anlegg, møter forskningsmiljøer som utvikler nye teknologier og konsepter. Det er mange store anlegg i Norge, men potensialet for videre strømbesparelser ved d...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

SIG Seaweed 7 Conference

Tittel: SIG Seaweed 7 Conference Årets konferanse har tema "Technology development for an upscaled seaweed industry". SIG Seaweed 7 Conference arrangeres i Trondheim 15.-16.november 2022, med SINTEF Ocean som hovedansvarlig for program og arrangement, og SINTEF Industri og NTNU som medarrangører...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CL4-Digital, Industry and Space

The Equitable, Inclusive, and Human-Centered XR Project

The Equitable, Inclusive, and Human-Centered XR Project

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Viken og 4 andre

CL5-Climate, Energy and Mobility

IMPETUS4CHANGE (I4C): IMPROVING NEAR-TERM CLIMATE PREDICTIONS FOR SOCIETAL TRANSFORMATION

IMPETUS4CHANGE (I4C): IMPROVING NEAR-TERM CLIMATE PREDICTIONS FOR SOCIETAL TRANSFORMATION

Tildelt: kr 35,6 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Vestland og 2 andre

CL6-Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment

Harnessing forest genetic resources for increasing options in the face of environmental and societal challenges

Harnessing forest genetic resources for increasing options in the face of environmental and societal challenges

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2022-2027

Sted: Viken

CL6-Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment

Innovative concepts and technologies for ECOlogically sustainable NUTRIent management in agriculture aiming to prevent, mitigate and eliminate pollution in soils, water and air

Innovative concepts and technologies for ECOlogically sustainable NUTRIent management in agriculture aiming to prevent, mitigate and eliminate pollution in soils, water and air

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Viken

CL6-Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment

From niche to mainstream - alternative proteins for everybody and everywhere

From niche to mainstream - alternative proteins for everybody and everywhere

Tildelt: kr 14,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Møre og Romsdal og 3 andre

CL5-Climate, Energy and Mobility

SEcuring doMestic PRoduction of cost-Effective BIOmethane

SEcuring doMestic PRoduction of cost-Effective BIOmethane

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CL5-Climate, Energy and Mobility

Sustainable and cost-efficient Concepts enabling green power production frOM suPercriticAl/Superhot geothermal wellS (COMPASS)

Sustainable and cost-efficient Concepts enabling green power production frOM suPercriticAl/Superhot geothermal wellS (COMPASS)

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CL5-Climate, Energy and Mobility

Advancing the understanding of challenges, policy options and measures to achieve a JUST EU energy transition

Advancing the understanding of challenges, policy options and measures to achieve a JUST EU energy transition

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Oslo

CL3-Civil Security for Society

The Human-Tech Nexus - Building a Safe Haven to cope with Climate Extremes

The Human-Tech Nexus - Building a Safe Haven to cope with Climate Extremes

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: BlueBio - Advancing European bivalve production systems

Muslinger inneholder essensielle næringsstoffer som omega-3 fettsyrer og jod. Produksjon av muslinger har lavt mljøavtrykk , men i Europa ligger den teknologiske utviklingen i denne produksjonen langt bak andre sektorer. BIVALVI vil bidra til å øke bærekraftig produksjon av muslinger ved å kombin...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Transition to Sustainable Resource Efficiency in Metal Production and Recycling

SINTEF og NTNU er sentrale aktører innenfor utvikling av ny og bedre kunnskap som kreves for å gi norsk industri mer effektiv teknologi for mer miljøvennlig metallproduksjon og resirkulering av metallprodukter, inkludert prosesser som gir bedre utbytte og lavere prosesseringskostnader. For å oppn...

Tildelt: kr 62,4 mill.

Prosjektperiode: 2022-2032

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CL6-Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment

CIRCular valorisation of industrial ALGAE waste streams into high-value products to foster future sustainable blue biorefineries in Europe

CIRCular valorisation of industrial ALGAE waste streams into high-value products to foster future sustainable blue biorefineries in Europe

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Møre og Romsdal og 2 andre

INFRA-Research infrastructures

The Generations and Gender Programme Preparatory Phase Project

The Generations and Gender Programme Preparatory Phase Project

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Vestland og 2 andre

INFRA-Research infrastructures

Environmental Exposure Assessment Research Infrastructure Preparatory Phase Project

Environmental Exposure Assessment Research Infrastructure Preparatory Phase Project

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Oslo

CL1-Health

Running in the FAMILY - Understanding and predicting the intergenerational transmission of mental illness

Running in the FAMILY - Understanding and predicting the intergenerational transmission of mental illness

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2022-2027

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

ERA-NET: BlueBio Value creation and ecosystem services of European seaweed industry by reducing and handling potentially toxic elements

Norsk bidrag til konsortiet for BlueBio-prosjektet "SeaSoil - Verdiskaping og økosystemtjenester av europeisk tang- og tarenæring ved å redusere og behandle potensielt giftige element" består av de tre FoU partnerne, Nofima, NMBU og NORSØK og taredyrkingsselskapet Ocean Forest. I tillegg vil prod...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ENERGIX-Stort program energi

Flexible heating and cooling and geothermal energy storage as an enabler for decarbonized integrated energy systems

A retrofit of the fossil-fuel dominated heating sector will need new sources of energy supply. At the same time, a significant amount of end-user flexibility will be required to enable increased share of variable renewable energy sources (VRES) in the power grid. Flexible operation of heating and...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INFRA-Research infrastructures

Geosphere INfrastructures for QUestions into Integrated REsearch

Geosphere INfrastructures for QUestions into Integrated REsearch

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage og 4 andre

CL4-Digital, Industry and Space

Enabling Data Enrichment Pipelines for AI-driven Business Products and Services

Enabling Data Enrichment Pipelines for AI-driven Business Products and Services

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CL3-Civil Security for Society

European Knowledge Hub and Policy Testbed for Critical Infrastructure Protection

European Knowledge Hub and Policy Testbed for Critical Infrastructure Protection

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Oslo og 2 andre

CL6-Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment

CLImate Mitigation and Bioeconomy pathways for sustainable FORESTry

CLImate Mitigation and Bioeconomy pathways for sustainable FORESTry

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2022-2027

Sted: Viken og 2 andre

CL6-Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment

Socio-economic Empowerment of coastal communities as users of the sea to ensure sustainable coastal development

Socio-economic Empowerment of coastal communities as users of the sea to ensure sustainable coastal development

Tildelt: kr 17,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Nordland - Nordlánnda og 3 andre

CL6-Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment

Changing practices and Habits through Open, Responsible, and social Innovation towards Zer? f?od waste

Changing practices and Habits through Open, Responsible, and social Innovation towards Zer? f?od waste

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Oslo og 2 andre

CL6-Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture and Environment

Lithium recovery and battery-grade materials production from European resources

Lithium recovery and battery-grade materials production from European resources

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CL5-Climate, Energy and Mobility

Removing non-CO2 greenhouse gas emissions to support ambitious climate transitions

Removing non-CO2 greenhouse gas emissions to support ambitious climate transitions

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage