0 antall prosjekter

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Past changes in inter-annual climate variability: linking tropical and high latitude processes

Our proposal aims to study possible links between tropical and high-latitude changes in interannual climate variability. The NORCE and UN teams intend to compare their methodologies, and expertise on marine bivalves and sediment cores and cross-correlate results from high and low latitudes. Links...

Tildelt: kr 58 753

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Establishing Long-term High-Resolution Coralline Algae Records of Arctic-Atlantic Ocean-Sea Ice Variability

Reduksjonen av arktisk sjøis de siste tiårene er godt dokumentert og er et av de mest synlige tegnene på pågående klimaendringer. Nedgangen har vært mest markert i sommerhalvåret, og hvis dagens trender vedvarer, antyder prognoser at arktisk sommersjøis kan forsvinne helt innen noen få tiår. I ti...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Past changes in inter-annual climate variability: linking tropical and high latitude processes.

Funds are requested for a visiting Professor Mary Elliot to spend a duration of 10 months (Feb 2019-Nov 2019) at Uni Research. During her time at Uni Research, Professor Elliot will work with Carin Andersson Dahl and colleagues. One of the primary aims will be to derive information about past ch...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Extending the instrumental record of North Atlantic Ocean climate variability

Klimavariabilitet påvirker nær alle naturlige systemer og menneskelig aktivitet. En realistisk forståelse av de mekanismene som driver klimavariabilitet og de mulige effektene disse har på alle levende organismer er derfor kritisk for vår evne til å forutsi konsekvensene av nåværende og fremtidig...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Vestland

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Toppfinansiering ITN ARAMACC

Se Annex I: B.2.1. Objectives of the research program me B.2.2. Research methodology and approach: WP 1: NE Atlantic marine climate variability and palaeoceanography) B.3.2. Network-wide training events, schools, conferences, workshops B.4.2.1 Fellows individual research projects ESR1.1 (Fab...

Tildelt: kr 0,74 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland