0 antall prosjekter

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

NILUs søknad om STIM-OA for 2021

Hensikten med ordningen er å sikre at resultater fra offentlig finansiert forskning er åpent tilgjengelig, i form av å bidra med støtte som letter forskernes overgang til åpen publisering.

Tildelt: kr 46 000

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Akershus

KLIMAFORSK-Stort program klima

Forskning fra pol til pol: Slik arbeider en klimaforsker i Arktis og Antarktis

Gjesteutstillingen «Oppdrag luft: Klimaforskning i Arktis og Antarktis» sto i Klimahuset på Naturhistorisk museum på Tøyen i Oslo fra 14. februar 2022 til 6. februar 2023. I utstillingen fikk publikum vite hvordan forskere og ingeniører fra NILU overvåker pådriverne til klimaendringene. Klima- og...

Tildelt: kr 0,47 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Akershus

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2019

Et tiltak for å fremme åpen publisering av vitenskapelige studier.

Tildelt: kr 88 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Akershus

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2018

Søke støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2018

Tildelt: kr 59 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Akershus

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2017

STIM-OA gjelder alle fagfelt og er åpen for alle godkjente forskningsinstitusjoner i Norge. Se Forskningsrådets definisjon av forskningsinstitusjon. STIM-OA-ordningen dekker kostnader til publisering av artikler i tidsskrift med fullverdig åpen tilgang ("Gull Open Access"). Ordningen dekker ikke...

Tildelt: kr 37 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Akershus

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2016

STIM-OA gjelder alle fagfelt og er åpen for alle godkjente forskningsinstitusjoner i Norge. Se Forskningsrådets definisjon av forskningsinstitusjon. STIM-OA-ordningen dekker kostnader til publisering av artikler i tidsskrift med fullverdig åpen tilgang ("Gull Open Access"). Ordningen dekker ikke...

Tildelt: kr 38 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Akershus

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2015

STIM-OA gjelder alle fagfelt og er åpen for alle godkjente forskningsinstitusjoner i Norge. Se Forskningsrådets definisjon av forskningsinstitusjon. STIM-OA-ordningen dekker kostnader til publisering av artikler i tidsskrift med fullverdig åpen tilgang ("Gull Open Access"). Ordningen dekker ikke...

Tildelt: kr 38 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Akershus

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2014

STIM-OA gjelder alle fagfelt og er åpen for alle godkjente forskningsinstitusjoner i Norge. Se Forskningsrådets definisjon av forskningsinstitusjon. STIM-OA-ordningen dekker kostnader til publisering av artikler i tidsskrift med fullverdig åpen tilgang ("Gull Open Access"). Ordningen dekker ikke...

Tildelt: kr 61 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Akershus