0 antall prosjekter

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Biogeochemical processes governing boreal C cycling

Positive tilbakekoblinger vil ha en avgjørende påvirkning på klimaet ved at det kan forsterke dannelsen av klimagasser som CO2 og CH4 (metan). Biogov fokuserer på karbonkretsløpet i de nordlige, boreale områder ved å se på betydningen av skog, jord og tining av permafrost for transport av karbon ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2027

Sted: Oslo

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Kinesisk - Norsk samarbeid innen Biogeokjemi for økt kunnskapsbehov for en bærekraftig miljøforvaltning.

Hovedmålet er å legge til rette for et økt forskningssamarbeid mellom Senteret for Biogeokjemi i Antropocen (CBA), UiO, og utvalgte kontakter i Kina. De norske samarbeidspartnerne har brede kontaktnett i Kina innenfor biologi, geovitenskap og kjemi. For å få til en bærekraftig utvikling i Kina og...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA Scenarios of freshwater biodiversity and ecosystem services in a changing Arctic - ARCTIC-BIODIVER

Arktiske områder gjennomgår store endringer på grunn av direkte og indirekte klimaendringer, tining av permafrost samt endring av flora og fauna mye som følge av dette. Arktiske ferskvannslokaliteter er spesielt sårbare og i sterk endring på grunn av de samme prosessene, og både oppvarming, økt t...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Effects of climate change on boreal lake ecosystems: Productivity and community responses

Bakgrunn, mål og hypoteser: Prosjektet ?Effects of climate change on boreal lake ecosystems: Productivity and community responses? (ECCO) ble avsluttet våren 2016. Prosjektet var motivert av de sterke endringer som skjer i ferskvann over store deler av den boreale sone: vannet blir brunere, noe...

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA Biodiversity dynamics and tipping points in our future freshwater ecosystems

Den norske andelen av prosjektet har vært beskjeden, 666 000 totalt fordelt primært på 2013 og 2014. For dette beløpet er to personer lønnet i forskerstilling for å samle og analysere relevante data. Vi har fokusert innsatsen på 2 hovedtema relatert til diversitet av dyreplankton i innsjøer, side...

Tildelt: kr 0,54 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Genome size, cell size and growth; searching for the causal links

We here aim both at exploring the causal links between growth rate, genome size and cell size and the evolutionary drivers for reduced genome size. There are likely several routes to genome size variability within and across taxa. Here, we are mainly inte rested in the observation that meiosis an...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Biogeochemistry in Northern Watersheds, a Reactor in Global Change

Land and freshwater ecosystems are important reactors in Global Change; pollution and climate change affect biogeochemical functions, which feeds back on climate forcing and eutrophication through emissions to water and atmosphere. An interdisciplinary wa tershed project is proposed, focusing the...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Oslo

MANGFOLD-Biologisk mangfold-dynamikk, t

VANN: Zooplankton diversity and successions in the Okavango delta, Botswana. Diversity and ecosystem interactions in land/water ecotones

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

OST-Øst-Europa-programmene

Material fluxes from the Russian Rivers Ob and Yenisey: Interactions with climate and effects

...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Effect of ultraviolet radiation on lipids, fatty acids and nutritional quality of Arctic marine algae and zooplankton

...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

BIOEVO-Evolusjonsbiologi og økologi

Elemental ratios in fresh-water plankton; implications for community structure and energy transfer in food webs

The transfer of energy through food webs will be determined by the "growth efficiency" in terms of carbon for the individual members of the foodweb. Recent studies have clearly confirmed that the elemental ratios of the food will be a major determinant to this energy transfer or "trophic efficien...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo