0 antall prosjekter

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Digital støtte for målrettet BRUkermedvirkning og SAMmhandling på tvers av tjenester og nivå innen psykisk helse og rus

Formålet med prosjektinitiativet er å utvikle digitale løsninger for brukermedvirkning og samhandling innen psykisk helse og rus. Det skal gi brukersentrerte og helhetlige tjenester på tvers av kommune- og spesialisthelse i tråd med nasjonale føringer om 1) pasientens helsetjeneste, 2) helhetlig...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CoSAM - Samhandlingsapplikasjoner i helsetjenesten for kriser og daglig drift

I CoSAM-prosjektet har DNV Imatis utviklet nye samhandlingsapplikasjoner for bedre arbeidsflyt, samhandling og oppgavestøtte i helsetjenestene i Bydel Stovner og Bydel Gamle Oslo. Løsningene støtter ansatte i å jobbe smart og effektivt i det daglige så vel som i krisesituasjoner og sikrer god kva...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Telemark

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Digitale løsninger for oppfølging av pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten yter mange tjenester til brukere/pasienter. Pasienter flyttes mellom sykehjem, korttidsplasser og hjemmetjenesten samtidig som de får behandling av fastlege, fysioterapeut og sykehus. Dette gjør det utfordrende å samhandle om behandling og ulike oppfølging...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Telemark

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Developing innovative models for health care services for safety and autonomy of people with dementia

The growing ageing population combined with lack of qualified health care staff is a major challenge for our health care system. Dementia is the diagnosis that currently requires the most extensive resources for care from the public health care sector. De mentia also has a significant impact on t...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Buskerud

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

pHealth 2009

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

An integrated modular service for microfluidics - service action

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Ressursnettverk Trådløs pasient

Partnerne, representert ved Oslo Teknopol, ønsker å etablere Trådløs pasient initiativet som et ressursnettverk i VERDIKT-programmet. Øvrige partnere er Norsk senter for telemedisin, Universitetet i Tromsø, Intervensjonssenteret Rikshospitalet, SINTEF IKT Universitetet i Oslo og Høgskolen i Østf...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Smart Integrated Biodiagnostic Systems for Healthcare

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

HIgh Stability VErtical Separa Tion Altimeter instruments

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

HASTAC - High stability Altimeter sysTem for Air data Computers (STREP)

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage