2 prosjekter

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

CIUS - Center for innovative ultrasound solutions for health care, maritime, and oil & gas industries

Målet for SFI Centre for Innovative Ultrasound Solutions (CIUS) er å utnytte synergien mellom medisin, maritim og olje&gass industriens bruk og behov for ultralyd (UL) til å utvikle neste-generasjons UL-teknologi innen disse tre sektorene. Et konsortium bestående av akademiske, industri- og bruke...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PSYKISK-Psykisk helse

NORNI - nasjonalt møte for standardisering av MRI hjerneavbildning for forskning på mentale lidelser

Felles protokoller for hjerneavbildning vil være til stor nytte for klinisk psykiatrisk forskning. MR-undersøkelser ved ulike hjernelidelser har mange likhetstrekk, noe som gjør det mulig å standardisere MR datainnsamlingen på tvers av studier. Dette har ikke vært gjort tidligere i Norge, mest p...

Tildelt: kr 32 624

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage