0 antall prosjekter

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

SIMLA.Installation - On board monitoring, analysis and decision support during offshore pipe lay operation

...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage og 2 andre

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Deepline - design, installation and operation of deepwater pipelines

...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage