0 antall prosjekter

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Health Deterioration and Risks of Labour Market Exits - Young Workers in Double Trouble?

Nyere data fra EUs medlemsland viser at en fjerdedel av befolkningen i arbeidsfør alder har en kronisk sykdom. Statistisk sentralbyrå i Norge anslår på sin side at sysselsettingsgraden for personer med nedsatt funksjonsevne i yrkesaktiv alder er om lag 41 %. Sammenhengen mellom kronisk sykdom, ar...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Promoting Labour market participation of the chronically ill - a comparative study

Målsettingen med prosjektet har vært å utvide kunnskapen om hvordan man kan forlenge og/eller øke arbeidsmarkedsdeltakelsen til personer i arbeidsfør alder som er diagnostisert med kroniske sykdommer. Fra tidligere forskningsresultater vet vi at personer med kroniske sykdommer har høyere risiko ...

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Cooperation in the health care sector

The proposal is based on a combination of quantitative and qualitative analyses. In the quantitative part we will use data from the IPLOS register merged with data from the Norwegian Patient register. In this way we can investigate patient flows between h ospitals and long-term care. We will also...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Vestland