0 prosjekter

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

AI for new signatures and models for tailored organ preservation approaches in laryngeal and hypopharyngeal cancer

nedsatt livskvalitet behandles med kjemoterapi, evt.etterpå fulgt opp med radioterapi. Men ikke alle pasienter har nytte av en bevarende behandlingsstrategi, og opp mot 30-40% behandles med kirurgisk fjerning. Det mangler foreløpig biomarkører for å presist kunne velge hvem som bør ha hvilken beh...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Galaxy trainers workshop

This is a workshop to train Galaxy trainers. Galaxy is an open, web-based platform for accessible, reproducible, and transparent computational biomedical research, with an international presence. It is also heavily used and developed in a Norwegian context. The conference will strengthen both Eur...

Tildelt: kr 46 101

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

A Nordic Model for Precision Medicine

Presisjonsmedisin, der diagnostikk og bruk av behandlingsmodaliteter i økende grad tilpasses den enkelte pasient, drives fremover av innovasjon innen teknologi og bioteknologi, blant annet gjennom genomikk (sekvensering av arvestoffet) og metoder for analyser av slike data. Det er bred enighet om...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

EVITA-eVitenskap

The SocBiN Bioinformatics 2014 conference

The national ELIXIR.no infrastructure is organising the international Bioinformatics 2014 conference in Oslo in June next year. This is a well-known annual conference of very high quality. This application is for funding of 50% of the total cost of invite d speakers to the conference. The Bioinf...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

A Systems Biology Attack on Metastasis: the Fatality of Melanoma

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Photo-initiated therapeutic application of siRNA

...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Oslo