0 antall prosjekter

EUROSTARS-EUROSTARS

ProCase- Novel Mult-ilayered Protective Casing for High Temperature Geothermal Wells

De siste årene har det vært en økende interesse for å bore dypere geotermiske brønner for å generere mer energi, noe som betyr høyere temperaturer og høyere trykk og et mer etsende miljø. Dette fører til økt korrosjon og termisk ekspansjon og sammentrekning som kan føre til brudd på foringene. Må...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Czochralski growth of low-oxygen silicon single crystals for high-efficiency solar cell applications

I India er det i 2021 lansert et stort program for å etablere solcelle produksjon langs hele verdikjeden for solceller. Success prosjektet har derfor fått stor oppmerksomhet. Den største utfordringen for fremtidens solceller laget av silisium er å redusere kostnader for solstrøm, noe som krever ...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian laboratory for Si solar cell technology

Den Norske infrastrukturen for Si solcelleteknologi er en åpent nasjonal forskningsinfrastruktur som tilbyr tjenester og bruk av avansert utstyr langs verdikjeden for silisiumbaserte solceller fra raffinering av silisium til testing av solcellemoduler. Laboratoriet er organisert i fire noder. Ved...

Tildelt: kr 32,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 8: Norsk deltakelse i European Photovoltaic Technology Platform 2015-2017

Den europeiske teknologiplattformen (www.eupvplatform.org)er en uavhengig og objektiv organisasjon som sikter mot å være en anerkjent referansepunkt for sentrale politikere og beslutningstakere. Plattformens visjon er å utvikle en strategi og tilsvarende handlingsplan for utdanning forsknings og ...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

China: SYN -A Norway-China Bilateral Research Collaboration Project

SYN -A Norway-China Bilateral Research Collaboration Project is a collaboration between the solar cell research groups at SINTEF, NTNU and Yingli State Key laboratory for photovoltaic material and technology. The aim of the project will be to identify w hich technological and scientific challen...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BILATNAER-Bilat.samarb.m.N-AM,Kina,Jpn,I

BHARAT - Bilat Heliosi Apparatus Research And Technology

The proposed preproject is directed towards developing a new production furnace for solar cells for UMOE Solar. Industrial partners in the project are UMOE Solar and Moser Baer Photo Voltaic Limited (India) in cooperation with the research institutes Nati onal Physics Lab (India) and SINTEF Mater...

Tildelt: kr 0,44 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Wafer cost-reduction by recycling of kerf from fixed abrasive sawing

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Feedstock for crystalline wafers

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage