0 antall prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

International Congress for School Effectiveness and Improvement

I perioden 8-12 januar 2019 vil Universitetet i Stavanger være vertskap for en stor internasjonal konferanse som har som mål å bringe minst 500 mennesker sammen om temaet barnehage- og skoleutvikling. De overordnede temaene for 2019-konferansen er: Equity, Diversity og Sustainability. Jan Egeland...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Rogaland

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Universitetet i Stavanger

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Rogaland