0 antall prosjekter

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Broken bodies and healing communities. Coimmunity, ritual, care and ethics in church-based responses to HIV/AIDS in RSA

...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Skinn- og pelsberedning i reinsdyrkulturer - en sammenlignende studie av samiske og evenkiske metoder.

Skinn- og pelsberedning er et sentralt, kvinnedominert håndverksområde i nordeurasiske reinsdyrkulturer. Dette håndverk endres gradvis og viktig tradisjonell kunnskap er uferd med å forsvinne. Publiserte beskrivelser er fa og generelle og mangelfulle med hensyn til beredningsmetoder og det mangfo...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

BIOETIKK-Etikk,samfunn og bioteknologi

Towards Sustainable and Equitable Bioprospecting in Norway Stakeholders, institutions,legislative and environmental consideration

...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Transgenic models in neuroscience: Uncovering the secrets of the hippocampal formation

...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SOLTEK - New technology for solar thermal utilisation

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

TU-Tungt utstyr

Data center for observations from the solar telescope on La Palma

The Swedish solar observatory on La Plama was upgraded in mid 2002 to one meter diameter - the largest solar telescope in the world at a good astronomical site. The Institute of Theoretical Astrophysics of the University of Oslo financed 10% of this upgr ade and have also made contributions to t...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning

Prosjektets mål er å rekruttere profesjonsstudenter (medisin, odontologi, psykologi) til en forskningskarriere, det vil si å styrke studentenes motivasjon og muligheter for å gå videre med et doktorgradsstudium. Rammebevilgningen skal benyttes til helt eller halvt studentstipend. Ved de medisin...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2016

Sted: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

DAAD-PPP 2004/2005 og 2005/2006 Johansen stipend for 05 utbetales i 04, beløp: 53000

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

SUP-Strategiske univiversitetsprogrammer

Avtale om forskningsstrategisk rådgivning

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Norsk kontinentalmargin nettverk (NORMAR)

Kontinentalmarginer har de siste årene blitt et stort satsningsområde i internasjonal geo-forskning. Mange land (bl.a. Frankrike, Japan, Storbritannia og USA) har etablert nasjonale marginprogrammer og nylig ble EUROMARGINS etablert under det europeiske E SF EUROCORES programmet. Norge kan også v...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

MiSMoSS - Middleware Services for Management of Shared Space in Large-Scale Distributed Interactive Applications

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

CREOL: A formal framework for reflective component modelling

...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Exclusion statistics transformation and application to mesoscopic systems

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Convergence and divergence in the media and communication ladscape: a comprative study between South Africa and the Nordic region.

...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Care environments for infants and young children affected by HIV/AIDS

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

ICT-UCT: Information Communication Technologies in Unversity Communities of Teaching

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Reaction mechanism elucidations in carbocation mediated hydrocarbon reactions over acidic zeolite type catalysts

This project supports the running cost for a commercial program package from Accelrys, specially designed for modeling heterogeneous catalysis and material science. In modern chemical research it is a prerequisite to combine the power of experimental kn owledge with insight obtained from a quan...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Politikkens retrett? Velferdspolitiske utfordringer

Skiftet i vår selvforståelse fra medborger til (for)bruker av velferdsstatens ytelser har vært påpekt som et sentralt trekk ved samfunnsutviklingen. Tre utfordringer knyttet til dette utviklingstrekket drøftes. For det første diskuteres det om bruk av rettslige styringsmidler innebærer en "polit...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Literacy og konvergerende medier - nye former for semiotisk mediert samhandling

Prosjektet handler om hvordan konvergerende medier endrer betingelsene for literacy, det vil si våre evner og muligheter til å produsere meningsfulle ytringer ved hjelp av semiotiske ressurser. Når medier og IKT smelter sammen blir datamaskinen et semioti sk konvergeringspunkt som gjør det mulig ...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

MILJO-Miljøstøtte

Regulatory leukocyte receptors on NK cells and antigen presenting cells - normal functions and role in autoimmune arthritis

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

FOLKEHELSE-Folkehelse

Rusmidler, medisiner og "kontroll": En etnografisk undersøkelse av rusmiddel- og substansbruk blant unge voksne i Oslo

Norge har inntil de siste ti år hatt en relativt lav prevalens i bruk av narkotiske stoffer. Nyere forskning viser at illegal stoffbruk økte betydelig i løpet av 1990-tallet, og at økningen forekommer både i nye bruksgrupper og med nye bruksmønstre. Vi ve t lite om årsakene til denne utviklingen,...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Baroclinic Rossby waves and oceanic variability

We propose to examine the oceanic response to changes in atmospheric forcing. Satellite data suggests that westward propagating signals consistent with baroclinic Rossby waves account for a significant fraction of oceanic variability in many regions. Rece ntly, researchers have suggested these wa...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

DAAD-PPP 2004/2005 Kuznetsov 2004bevilgning tas av 2003budsjettet og 2005budsjettet skal tas av 2004budsjettet

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Modulation of chemokine expression: A potential therapeutic target in chronic inflammatory diseases

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

From subjects to Citizens? The New Dalit mobilisation and democratic development in Delhi.

In recent years there has been a significant political mobilisation of formerly marginalised lower castes in India. Using Mamdani's distinction between "citizens" and "subjects" as a starting point, it will be assessed whether the new political mobilisati on of lower castes means that they are be...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

IKTSIKKER-IKT sikkerhet og sårbarhet

Mapping Statutory Rules on Information Security in Norway

...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Structure and function of lipid rafts; investigating the role of membrane microdomains in cellular signalling

Biological membranes are no longer considered as homogenous fluid structures with embedded proteins; rather, the have been shown to contain microdimains or lipid rafts that function as platforms for co-ordination, organisation adn assembly of proteins inv olved in cellular processes such as signa...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

PETPOL-PETROPOL

Europeisk gassrett

Med utgangspunkt i den heilt endra situasjonen i den europeiske gassmarknaden skal prosjektet analysere innhald og dei rettslege konsekvensar av den nye situasjonen. Endringane er på to rammeverksnivå: det europeiske med gassdirektivet frå 1998 og revisjo nen frå 2003, og det nasjonale, med omleg...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Troybodies - en ny strategi for effektive vaksiner. Induksjon av CD4+ og CD8+ T celle responser

Troybodies with specificity for APC (IgD and MHC class II) have been shown to improve T cell activation in vitro and in vivo. However, these Abs are for various reasons, not optimal for in vivo function. The project wants to extend th e Troybody strategy by making Troybodies ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

IKT og lokaldemokratiet

Utviklingen av nettverkssamfunnet er en utfordring for demokratiet på lokalt så vel som nasjonalt nivå i dagens Europa. Kjernen i denne problematikken er at de representative nasjonale og lokale politiske fora i mindre grad enn tidligere kan styre samfunn sutviklingen. Dette har mange årsaker, so...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo