0 antall prosjekter

VIOS-Verdiskapende innovasjon i off

Konkurranseutsetting av revisjon - bedre tjenesteanskaffelse

Konkurranseutsetting av enhver offentlig tjenester er per definisjon en offentlig anskaffelse. Forprosjektets målsetting er å «fremskaffe kunnskap om de innkjøpsfaglige virkningene av konkurranseutsetting av revisjonstjenester», og vil kunne bidra til økt innsikt i kjøp av komplekse tjenester. ...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Telemark