0 antall prosjekter

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Unravelling the biodiversity and functioning of Deep Arctic ecosystems for a Sustainable Central Arctic Ocean (DASCAO)

The Central Arctic Ocean, and in particular its deep-sea ecosystems, remain one of the least studied regions of the planet, due to the difficulty of conducting research at great depths under permanent ice cover. However, the Arctic is warming twice as fast as the rest of the planet, and experts p...

Tildelt: kr 98 999

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Hot vents in an ice-covered ocean: the role of the Arctic as a connectivity pathway between ocean basins

Langs midthavsryggene i verdenshavene, der jordskorpens plater glir fra hverandre og ny havbunn dannes av vulkansk aktivitet, finnes spredte undersjøiske oaser med et yrende dyreliv. Sollys er ikke nødvendig for at disse skal eksistere. Livet her opprettholdes av bakterier som kan utnytte kjemisk...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

The role of kelp export in shaping adjacent benthic ecosystems: steps for international collaboration

Tareskog er blant verdens ikoniske økosystemer. De danner komplekse habitater som huser rike samfunn med høyt biologisk mangfold. Men naturlige og menneskeskapte forstyrrelser påvirker tareskogene globalt. Endringer i tarens biomasse har blitt påvist i ulike regioner, både i Australia, Spania, Po...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Kelp export: fuel for adjacent communities in changing arctic ecosystems?

TO BE DONE.

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Mine Tailing Effects on Deep-sea Ecosystems: an international workshop

Med økende etterspørsel etter mineralressurser, er gruvedrift i en vekstfase globalt sett. Gruvevirksomhet produserer store mengder avfall dannet av ikke-bearbeidet overskuddsstein samt bearbeidede avgangsmasser. Avfallet har form av en finpartikulær slurry etter at det ønskede metallet er utvunn...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo