41 709 antall prosjekter

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

DistriktForsk Trøndelag - søknad om forlengelse 2021

DistriktForsk skal bidra til økt regional og nasjonal verdiskaping og konkurransekraft gjennom å mobilisere forskningsumodne bedrifter (spesielt i distriktene) til forskningsbasert innovasjon.

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Regional mobilisering av bedrifter til forskningsbasert innovasjon i Trøndelag

DistriktForsk er Trøndelag fylkeskommunes regionale satsing for å styrke og utvikle distriktsnæringslivet i Trøndelag. Prosjektet skal bidra til forskningsbasert innovasjon og verdiskapning i Trøndersk næringsliv. Prosjektet har som mål å mobilisere flere bedrifter til å ta forskning i bruk i ...

Tildelt: kr 19,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage