0 antall prosjekter

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12004 Ultrasonic and physical elimination of Caligidae sea lice from salmon fish farms

Ved hjelp av integrert ultralyd, dypvannspumpe og spesialskjørt skal prosjektet finne løsninger for å hindre og fjerne lakselus i lakseoppdrett. Skjørtet skal redusere antall lus som kommer i kontakt med laksen. Det skal pumpes opp lusefritt dypvann som vil fortynne en eventuell lusemengde som er...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Møre og Romsdal

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12158 Mode Vivo - et innovativt sensorplaster til forebygging av dehydrering blant eldre

Dehydrering blant eldre er en global utfordring som er forbundet med alvorlige personlige helsekonsekvenser og betydelige samfunnsøkonomiske kostnader. For å løse utfordringen trengs nye praktiske og nøyaktige metoder for å forebygge dehydrering. I tråd med dette utvikler Mode Sensors AS, i samar...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12051 wheel.me WALL - Autonomously moving walls with smart wheels and next generation indoor navigation

Prosjektet har som mål å utvikle en Internet-of-Things (IoT) løsning som sømløst og autonomt beveger ikke-bærende vegger gjennom bruk av smarte hjul ("embedded robots") og neste generasjons teknologi for innendørs navigasjon. Bruksområder er knyttet til smarte hjem og smarte bygninger - samt nye ...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11909 Electrical Faults Diagnosis and Prognosis of Wind Turbine System Failures

Ifølge "Vindenergioperasjoner og vedlikeholdsrapporten" 2014 gjennomsnittlige drift og vedlikeholdskostnader for vindmøller er ca. EURO 0,019/kWh. Dette kan høres ut som en liteninvestering, men drift i lønnsomme vindparker kreves at operatørene kan ikke ha unødvendige kostnader. Ifølge rapporten...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Vestland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11989 Secretoneurin (SN): a breakthrough blood biomarker for heart disease and sudden Cardiac Arrest risk

LEVERANSER: D5.1: Rapport med SN-nivåer, målt ved den nye ELISA, på tvers av SMASH 1-populasjonen (Leveringsmåned = 29) D5.2: Rapport med resultatsammenligning av RIA og nye ELISA på tvers av SMASH 1-befolkningen (Leveringsmåned = 29) VIKTIGE FUNN: 1. Endringer i SN-verdier er signifikant kor...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11808 Portable point-of-care test portfolio for instant veterinarian diagnostics

Målet med prosjektet er å utvikle en portefølje av kostnadseffektive hurtigtester (point-of-care) for det veterinærmedisinske diagnostiske markedet, hvor analysesvaret kan leses av umiddelbart med en portabel platform med tilsvarende kvalitet som ved eksterne testlaboratorier. Den første produkt...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12014 Adjusted Level of Effective Care (ALEC): closing the access and treatment gaps in mental health care

BRAIVE (internettbasert CBT [iCBT] og mental helsepersonell) og FRISQ (eHelsesystem utvikler) har en felles visjon om å bedre tilgjengelighet, kontinuitet og effektivitet i psykiatrisk omsorg gjennom et skalerbart mHealth-system som leverer en fullstendig 'LEON' løsning som tilpasser og justerer ...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12055 Replacing lead-based solders in Solar Panels with more environmentally-friendly conductive adhesive

Solenergi er på verdensbasis en av de mest lovende fornybare energikilder. En stor utfordring for industrien er bruk av bly, som er en svært farlig miljøgift, i sammenstillingen av moduler. Fram til idag har industrien ikke hatt noen gode alternativer. I gjennom dette prosjektet har Conpart og Mo...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11964 Wireless and miniaturized skin conductance sensors to assess pain, nerve block and patient outcome

Den Nye Painsensor har via en trådløs interface med Masimo, Philips og Mindray pasient monitorene, blitt utviklet av Cubist vår svenske industripartner i konsortiet. Produksjonslinjen for Pain sensoren har blitt etablert i 2020 ved vår underleverandør Senetics AG, Tyskland og sertifiseringen...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11581 Image-guided catheter navigation in the outer airways

Lungekreft er den ledende årsak til kreft-relaterte dødsfall i verden, både for kvinner og menn. Forsinket utredning og behandling er en viktig årsak, da pasienter i tidlig og helbredelig stadium har få symptomer. De fleste som utredes for mistenkt lungekreft er eldre, oftest røykere, med komorbi...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11547 - 3D-CTOOL

Prosjektet har lykkes med å fremstille en gjengetapp som fungerer. Noe som gjør prosjektet vanskelig komersielt er kostnader som påløper ved produksjon.

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Buskerud

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11309 A disruptive new EDXRF detector system

Ved utgangen av 2018 har ligger dette prosjektet an i henhold til plan. Den største og mest krevende aktivitet har vært å designe kjerneelementet i prosjektet, den integrerte kretsen (ASIC-en) som skal forprosessere signalene fra røntgensensoren. Denne utviklingen er nå i rute på tross av mye eks...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11297 A see-through object scanner for common consumers and 3D printing use

Vi ønsker å utvikle et nytt konsept og produkt til konsumentmarkedet for å skanne objekter i 3D format. Vi vil vise 3D bilder av objektet, og muliggjøre kopiering ved overføring av 3D data til 3D printer. Produktet vil være en ufarlig mikroflux CT (computer tomography) skanner som kan se igjennom...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11576 Model interfaced radar for improved operation and control

Prosjektet har gjennomført en verifikasjonstudie av et system for sanntidsmålinger og prediksjon av havbølger. Gjennom å ta i bruk modeller for havbunnens innvirkning på bølgeflaten har prosjektet utviklet databehandlingsmetoder som benytter seg av lokale egenskaper både i prosesseringen av sens...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11454 ZoneMaster Advanced Document Layout Analysis

I automatisk tekstgjenkjenning (OCR) konverteres et bilde av en tekst til en søk- og redigerbar tekstfil. Resultatet av konverteringen kan også inneholde formatering, for eksempel i MS Word fil. Layoutanalyse, som blant annet innebærer finne tekstlinjer og avsnitt i et tekstbilde er en essensie...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11374 Specialised platform for remote monitoring of patients with diabetes

Økt levealder og økningen i tilfeller av kroniske sykdommer gir et økt trykk på det eksisterende helsesystemet. Telemedisin og fjern-monitorering av pasienter har blitt identifisert som virkemidler til å møte denne utfordringen. Blant de mest utbredte kroniske sykdommene er diabetes. Ifølge Int...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11435 Targeted alpha therapy in the treatment of ovarian cancer.

BAKGRUNN OG MÅLSETNING Målsetningen med dette prosjektet er å utvikle et nytt legemiddel som kan bli et tillegg til etablert behandling av kreft med spredning. Metoden er spesielt tenkt å behandle veldig små tumorer, som er vanskelige eller umulige å oppdage i bukhulen. Erfaringsmessig vet man at...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11566 Treadstar

Det er utviklet en sensor for deteksjon av kritisk mønsterdybde på bildekk med automatisk varsling. Sensoren betyr av to hoveddeler en batteridel og en senderdel. Batteridelen er satt sammen av to metaller som sammen med et elektrolytisk materiale reagere og lades opp når det kommer i kontakt med...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E11336 - SimMan Vascular

Laerdal Medical's misjon og visjon er som følger: - "Vår misjon er å bidra til å redde liv." - "Vår visjon er at ingen skal dø eller invalidiseres unødvendig i forbindelse med fødsel eller som følge av plutselig sykdom eller alvorlig skade." Utvikling av en pasient-simulator med funksj...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Rogaland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11086 KINOME PROFILING TOOL FOR PERSONALIZED CANCER MEDICINE

Optimalisering og kalibrering av Biomolex-instrumenter og programvare er avsluttet. Array-designet er ferdigstilt, og flere eksperimenter er blitt utført ved bruk av dette designet. Vi utviklet og optimaliserte en rekke applikasjonsprotokoller med tanke på stabilitet og robusthet. Som et forsk...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10821 Standardiserte Turbin-Generator Moduler i faste trykkhøyder ved design av vannkraftverk

Foreliggende STGM-Hydropower vannkraft konsept skal representere en ny annerledes og mer kostnadseffektiv løsning med å ta ut energien enn de tradisjonelle løsningene som for de aller fleste kraftverk i verden er basert på en rørgate fra et inntak eller magasin til et kraftverk i bunn. Vannkra...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11093 LiceSonic

Hvordan bruke ultralydteknologi for å forhindre lus-/parasittpåslag på oppdrettsfisk. Ultralyd som metode er forebyggende, miljøvennlig, kjemikaliefri og krever lite vedlikehold. Ultralydsendere og overvåkningssystem skal implementeres i et fullskala oppdrettsanlegg over en lengre periode for å u...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11040 SOMMA Sensor Optical Multi-purpose Mid-IR Applications

De siste årene har den negative effekten av såkalte klimagasser som karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O) på det globale klimaet blitt tydelig og rapporteres regelmessig i nyhetene. Mindre kjent er at noen gasser, spesielt perfluorkarboner (PFC), har et mye høyere potensial for å bid...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10788 Optimizing storage of renewable energy

Prosjektet er et samarbeid mellom HydrogenPro, det galvaniseringselskapet Elplatek og det Danske Teknologisk Institut. Hensikten er å utvikle og demonstrere optimaliserte høyytelse elektroder for storskala høytrykks alkaliske elektrolysører. Målet er å doble produksjonskapasiteten til en elektro...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Telemark

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10978 A Novel Dual Neutron Gamma Sensor

Vi har i I NGSduo prosjektet utviklet en detekor som er følsom både for gamma og nøytronstråling og som kan skille mellom disse. Deteksjon av gamma og nøytronstråling er viktig for overvåking av kjernefysiske anlegg og prosesser spesielt for å hindre at radioaktivitet kommer på avveie ellers sp...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10893 A liposomal cisplatin formulation (LiPlaCis) and companion diagnostics in the treatment of ABC/RBC

No changes

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11018 Personal Radon Sensor and Tracking Service

Hovedmålet i dette prosjektet er å utvikle en bærbar (wearable) radonmåler for kontinuerlig måling av personers individuelle radon eksponering. Dette vil være en personlig bærbar (wearable) radonmåler som er koblet til skytjenester via en smarttelefon, som vil registrere radon eksponeringen baser...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10527 New CERamic sputtering targets manufactured by SPS using tailored powders for TCO COATing deposition

Et stort antall elektroniske enheter som solceller og berøringsskjermer er avhengige av en nøkkelkomponent: en skjerm som er både gjennomsiktig og i stand til å lede elektrisk strøm. Tradisjonelt er de mest brukte gjennomsiktige ledende materialer dopede metalloksider (TCO), som bare er gjennomsi...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10611 A Clinical Candidate for the Treatment of Rheumatoid Arthritis

Autoimmune sykdommer er tilstander der kroppens egne forsvarsmekanismer feilaktig angriper det friske vevet i personen. Disse lidelsene er sammen med kreft og hjerte- og karsykdom de vanligste årsakene til sykdom i verden i dag. Revmatoid artritt (RA) er en autoimmun sykdom som berører ca. 1 % av...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10581 CMOS fab-compatible graphene

Nanotråder på grafén muliggjør radikalt forbedret intern kvanteeffektivitet, driftslevetid og pålitelighet, spesielt for dyp UV (UVC). Det langsiktige målet for CrayoNano er demonstrasjonen av AlGaN nanotråd UVC LED på grafén med redusert pris/ytelsesforhold > 10x sammenlignet med kommersielle ty...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage