0 antall prosjekter

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Evidence-based policies and health systems interventions for antenatal care

I Mukono-distriktet i Uganda føder 30 000 kvinner hvert år. Blant dem dør omtrent 130 under svangerskap, fødsel, eller innen 42 dager, og omtrent 1400 opplever at babyen dør etter 28 uker av svangerskapet eller i første leveuke. Mukono har 57 offentlige helsestasjoner som tilbyr svangerskapsomsor...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Strengthening the extension of RMNCH services in Bangladesh with an electronic health registry: A cluster randomized controlled trial

Bangladesh har gjort store fremskritt i å redusere mødre- og barnedødelighet det siste tiåret. Men fortsatt er det store utfordringer i kvaliteten av helsetjenestene for kvinner og barn. Elektroniske helseregistre, «eRegistries», for mor og barn samler informasjon om deres helse og helsetjenesten...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Harmonized Reproductive Health Registry Communication Strategies: Using Health Data to Empower Women and Health Systems

Dette prosjektet ønsket å vise gjennomførbarheten og effekten av å bytte ut det tradisjonelle papirbaserte helseinformasjonsystemet for mødre- og barnehelse i Palestina med et digitalt helseregister - the Maternal and Child Health eRegistry. Et slikt eRegistry brukes av helsepersonell under klien...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

A New Paradigm for Public Health Surveillance: Unlocking the Potential of Data to Empower Women and Health Systems

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Pathways to healthy ageing, disability and dementia

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Fetal movement counting for maternal awareness and management protocols for decreased fetal movements - comparative effectiveness of safety,

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Prediction of fetal growth restriction by maternal perception of fetal activity

Fetal growth restriction (FRG) is a major challenge in obstetric care, and a significant risk for severe disabilities and death. Risk is reduced by early detection, but prediction in antenatal care is poor. FGR is associated with decreased fetal movements (DFM). Pregnant women universally perfor...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Oslo

INTSAMGEN-Internasjonalt samarbeid generelt

USA - Understanding and prevention of unexplained stillbirths - collaboration in the Femina study and the Norw. Mother & Child Cohort Study

The background: Unexplained stillbirths have been the largest contributor to our perinatal mortality for decades. Women perceiving reduced fetal movements (FM) are at high risk of adverse outcomes, and are frequent and difficult challenges in obstetric c are. There are no evidence-based protocol...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Understanding and prevention of unexplained stillbirths - US collaboration in the Femina study and the Norwegian Mother & Child Cohort Study

The background: Unexplained stillbirths have been the largest contributor to our perinatal mortality for decades. Women perceiving reduced fetal movements (FM) are at high risk of adverse outcomes, and are frequent and difficult challenges in obstetric c are. There are no evidence-based protocol...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Samspillet mellom infeksjoner og hypoxi/ischemi ved perinatal hjerneskade og -død: Eksperimentelle, epidemiologiske og kliniske studier

Utvikling av perinatal hjerneskade knyttes både til intrauterine infeksjoner/inflammasjon og hypoxi/ischemi. Kombinasjonen av disse har potenserende effekt. Imidlertid er mekanismene for øket risiko for hjerneskade ved infeksjoner/inflammasjon dårlig kjen t, og det finnes heller ingen virksomme b...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo