0 antall prosjekter

FORNY20-FORNY2020

Utvikling av en felt-transportisolator for militær og sivil bruk

Prosjektet går ut på å utvikle et produkt og en produktserie for å kunne transportere og behandle personer med alvorlig smittesykdom, eller personer som er særdeles mottakelige for smitte fra omgivelsene. Prosjektet tar også sikte på å bygge opp en norsk totalleverandør av utstyr for dette.

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Østfold

FORNY20-FORNY2020

Utvikling av en ny Transportisolator

Prosjektet går ut på å utvikle et produkt og en produktserie for å kunne transportere og behandle personer med alvorlig smittesykdom, eller personer som er særdeles mottakelige for smitte fra omgivelsene. Prosjektet tar også sikte på å bygge opp en norsk totalleverandør av utstyr for dette.

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo