0 antall prosjekter

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES rammebevilgning til NIH 2021-22

Norges idrettshøgskole er kjent som en god forskningsinstitusjon med mange vitenskapelig publiseringer i internasjonalt anerkjente tidsskrift, men kan bli bedre til å skaffe ekstern finansiering fra søknadsbaserte finansieringskilder som EUs rammeprogram. NIH vil innen 1. oktober 2021 ferdigstill...

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Mer EU-finansiering til NIH 2020

Med noen av verdens fremste forskningsmiljøer innen idrettsskader, prestasjon, idrettspsykologi, fysisk aktivitet og helse, kroppsøving og idrettens betydning i samfunnet, arbeider NIH på forskjellige måter med å fremme verdens mest miljøvennlige energi for målgrupper i alle aldre og livssituasjo...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Mer EU-finansiering til NKVTS

Internasjonal finansiering blir stadig viktigere for NKVTS og i 2019 sikter vi mot å levere søknader verdt NOK 5 mill. ved å finne muligheter for våre satsningsområder (Vold og overgrep i nære relasjoner/Katastrofer, terror og stressmestring/Tvungen migrasjon og flyktningehelse) gjennom en bredt ...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Mer EU-finansiering til NIH

Med noen av verdens fremste forskningsmiljøer innen idrettsskader, prestasjon, idrettspsykologi, fysisk aktivitet og helse, kroppsøving og idrettens betydning i samfunnet, arbeider NIH på forskjellige måter med å fremme verdens mest miljøvennlige energi for målgrupper i alle aldre og livssituasjo...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetablering mot EU 2018

I Veterinærinstituttets strategi for årene 2016-2020 er målsetningen at vår finansiering fra EU skal ha steget 50% i perioden 2014-2018, fra gjennomsnittlig 10 MNOK i perioden 10-13 til 15 MNOK i 2018. Målet for 2018 er 15 MNOK. Historisk finansieres hver tredje EU-søknad VI er med i. Denne suks...

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetablering mot EU 2017

I Veterinærinstituttets strategi for årene 2016-2020 er målsetningen at vår finansiering fra EU skal ha steget 50% i perioden 2014-2018, fra gjennomsnittlig 10 MNOK i perioden 10-13 til 15 MNOK i 2018. Målet for 2017 er 12 MNOK. Historisk finansieres hver tredje EU-søknad VI er med i. Denne suks...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetablering mot EU 2017

Norsk Treteknisk institutt har en målsetningen om å sikre en omsetning på 4,5 MNOK fra EU-prosjekter per år. Vi har begrenset erfaring med EU-prosjekter, men en historisk suksessrate på omkring 30%. Dette betyr at Instituttets målsetning er å være med i søknader hvor vår samlede andel er på minim...

Tildelt: kr 0,68 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Norsk treteknisk institutt

...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetablering mot EU 2016

Norsk Treteknisk institutt har en målsetningen om å sikre en omsetning på 4,5 MNOK fra EU-prosjekter per år. Vi har begrenset erfaring med EU-prosjekter, men en historisk suksessrate på omkring 30%. Dette betyr at Instituttets målsetning er å være med i søknader hvor vår samlede andel er på minim...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetablering mot EU 2016

I Veterinærinstituttets strategi for årene 2016-2020 er målsetningen at vår finansiering fra EU skal ha steget 50% i perioden 2014-2018, fra gjennomsnittlig 10 MNOK i perioden ?10-?13 til 15 MNOK i 2018. Målet for 2016 er 12 MNOK. Historisk finansieres hver tredje EU-søknad VI er med i. Denne su...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Initiation of the COST Action HypothermiaNet about survival for hypothermic patients and increased therapeutic use of hypotermia.

Research on rewarming of hypothermic patients has identified 3 significant challenges that threatens their survival: 1) Rewarming shock is a low output heart failure that occurs during rewarming and is characterized by a sudden drop in cardiac output and peripheral arterial pressure. Recent res...

Tildelt: kr 38 809

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Toppfinansiering til Marie Curie kandidater, ITN-prosjektet SAPRO

Kandidatene det søkes støtte til heter: Mwansa Songe, Shimaa Ali og Amada Perez Oppstartsdato var 011110. Sluttdato er 301014.

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Viken

INTSTAB-PR-Internasjonale prosjekter

Koordinering til EU-kompetansenettverk for veterinærmiljøene på Adamstuen

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of improved machine vision-guided optical system for cost-effective and environmentally safe in-situremoval of sea lice from far

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of a sustainable scaleable energy generating system by use of strong rigid kites in high altitude, which transfer the windpower

...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Vestland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Energy Efficient PhotoBioReactor

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Cooperation between the aquaculture and agriculture sectors with the intent to use animal manure & fish feces for sustainable production and

...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Anodix-new generation system for control of Legionella and other harmful microbes in PoE drinking water based on anodic oxidation technology

...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Vestfold og Telemark

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

System for improving accuracy and radiation safety in Image Guided Interventions with laser guided navigation by controlling breath and move

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Oxygenation by efficient air diffusion system for aquaculture farms (cages and earthen ponds)

...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Møre og Romsdal

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of a cost effective system for exchange and management of information related to construction products in terms of articles, add

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Decontamination and Re-use of Industrial Plastic Containers

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of a wireless high capacity broadband product, based on Free Space Optics, providing a new opportunity for low cost connection

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Agder

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of an efficient, energy-saving foam fractionation to remove fine particles and COD from recirculated water used in fresh water

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Møre og Romsdal

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of hand-held ultrasonic unit for effective and safe control of Varroa destructor

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of a cost-effective and sustainable insecticide-free plant protection method, eliminating widespread catastrophic damage in the

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Vestfold og Telemark

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

ClosedFishCage-DEMO - development, building, running and testing of a closed fish cage with the aim of commercialising the finished product.

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Nordland - Nordlánnda

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Electro-agglomeration and separation of Engineered NanoParticles from process and waste water in the coating industry to minimise health and

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

An integrated approach for water efficient buildings and products (Assessment - Monitoring - Promotion)

...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Efficient system to enable storage of high temperature solar heat energy

...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo