0 antall prosjekter

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Strategisk FoUI samarbeid mellom Norge og Brasil innenfor petroleum- og Havteknologi.

GCE Subsea (www.gcesubsea.no) er et industridrevet initiativ som består av over 110 medlemmer og partnere som hovedsakelig har sitt virke innen subsea- og havteknologi. Klyngen er en del av Norwegian Innovation Clusters programmet og arbeider for å bidra til økte internasjonale markedsandeler og ...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Næringsrettet FoU Samarbeid Brasil 2016

Ref. forenklet søknad om reisestøtte - se eget vedlegg angitt av NFR for dette formålet.

Tildelt: kr 32 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Vestland