0 prosjekter

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

The evolutionary causes and consequences of human-commensalism in Eurasian Passer sparrows

Menneskelig aktivitet har ofte negative konsekvenser for levende organismer. Noen arter har imidlertid tatt i bruk habitater påvirket av mennesker og tilpasset seg nisjer åpnet opp av menneskelig aktivitet. Gråspurv (Passer domesticus) er en suksessrik art som har tilpasset seg menneskemiljøer so...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

On the role of hybridisation in evolution - the case of Eurasian Passer sparrows

I dette prosjektet har fokuset vært på hybridisering og dens rolle i evolusjon og vi har benyttet Passer spurvearter som modellsystem. Det siste året av prosjektet har vi undersøkt hybridiseringens potensielle rolle for tilpasninger. Når arter hybridiserer er ett resultat at det genereres mer gen...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Fabrice Eroukhmanoff: The genetic architecture of secondary sexual traits during hybrid speciation

Understanding the genetic basis of phenotypic traits is of fundamental importance in evolutionary and conservation biology, but especially in the field of speciation. Hybrid speciation essentially involves fusion and stabilization of two distinct genomes accompanied by reproductive isolation fro...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

On the evolutionary genomics and behavioural ecology of homoploid hybrid speciation in Passer sparrows

Hybridisering er et nye omtalt fenomen i evolusjonsbiologi. Godt hjulpet av ny sekvenseringsteknologi oppdager forskere stadig at svært mange taxa man tidligere anså som gode arter viser genetiske tegn på å være av blandet herkomst, og hyppigheten av genutveksling mellom arter er mye høyere enn m...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Signal evolution: adaptation and constraint

A central challenge in evolutionary biology is to understand what determines the reliability and flexibility of animal signals. We investigate signal evolution and signal discrimination in two contexts, mate choice and mimicry, with focus on how adaptatio n is affected by learning, plasticity, va...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Oslo