0 antall prosjekter

JPIFACCE-Agriculture, Food Security and Climate Change

SURPLUS Separation of weeds during harvesting and hygienisation to enhance crop productivity in the long term

Rapport 2019. Mål med prosjektet: Prosjektet Sweedhart, som omhandler separasjon av ugress under høsting og hygienisering for å forbedre avlingsproduktivitet på lang sikt, har som mål å redusere forekomsten av ugress og behovet for å bruke ugressmidler til fordel for andre metoder. Agner inneh...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage