0 antall prosjekter

JPIURBAN-Urban Europe

CONTRA - CONflict in TRAnsformations

Polarisering truer byers transformasjonskapasitet i en tid hvor det er behov for kollektive planer for en mer bærekraftig og robust byfremtid. Det typiske svaret på polarisering har vært å styrke konsensusbygging blant interessenter, men slike tilnærminger er kjent for å føre til fremmedgjøring, ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

The Social Sustainable City - the Role of Strategic Planning for Local Housing Markets Heterogeneity

STRATEGIC HOUSING: THE SOCIAL SUSTAINABLE CITY ? THE ROLE OF STRATEGIC PLANNING FOR LOCAL HOUSING MARKET HETEROGENEITY (StrategicHousing): Byene er i økende grad arena for sosioøkonomisk ulikhet, og det er behov for økt forståelse for hvilken rolle boligpolitikken spiller i byenes sosioøkonomiske...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Evaluering av PBL (2008),fungerer plandelen etter intensjonene?

Forskningsprosjektet har, blant annet i temanummer i Kart&plan, belyst flere aspekter av hvorvidt, og eventuelt i hvilken utstrekning, plandelen fungerer etter intensjonene og fører til økt lokal og regional bærekraft, gjennom helhetlig samfunns- og arealplanlegging. I et temanummer i Kart&plan p...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Governing risk society: Increasing local adaptive capacity by planning and learning networks

GOVRISK har sammenlignet institusjonelle forhold rundt klimatilpasningspolitikken i Tyskland, Norge og Sverige. Et komparativt perspektiv er interessant for å se særtrekk ved hvordan feltet har institusjonalisert seg. For det første har Norge og Sverige valgt å ha et relativt fragmentert ansvarsf...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Handling conflict in compact city/centra development: How is local sustainable planning managed through new planning tools and practices?

NORSK POPULÆRVIT RAPPORT Prosjektet har belyst at idealet om den kompakte byen kan sies å tilhøre en økologisk moderniseringstradisjon, noe som innebærer at den økonomiske veksten kan fortsette, men den skal skje på en måte som belaster miljø og naturressurser minst mulig. Men dette innebærer ikk...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo