0 antall prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PYRAMIDION

The overall aim of the proposed PYRAMIDION project is to develop and demonstrate an international ID registry for domestic animals, their vaccine history, health status and address. Domestic animals need a 'pet passport' to travel in the EU. PYRAMIDION will be the foundation of a pan-European ele...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Elektronisk pass for kjæledyr

Dette er søknad om tilskudd for innsending til programmet Horisont 2020. Oppsummering av prosjekt- som søkes Fase 1 og 2: Dyreidentitet vil med søknaden legge til rette for elektronisk pass for kjæledyr i Europe. Løsningen vil inneholde umanipulerbare data for vaksinasjon og diagnoser koblet ti...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo