0 antall prosjekter

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fluxes and Fate of Microplastics in Northern European Waters

Dette er et lite prosjekt som inngår i et større europeisk prosjekt under JPI-oceans paraplyen, «Fluxes and Fate of Microplastics in Northern European Waters» (FACTS), koordinert av Universitetet i Aalborg. FACTS vil gi økt kunnskap og forbedre vår forståelse av kilder, transport, forekomst og ...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

ACT on Offshore Monitoring

ACTOM vil arbeide med marin overvåking i forbindelse med offshore CO2-lagringsprosjekter i lys av nasjonale og internasjonale regler og retningslinjer, samt samfunnsmessige utfordringer knyttet til utstrakt lagring av CO2 offshore. Dette inkluderer også å se på spørsmål omkring CO2-håndtering som...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Combined STEMM-CCS open day and 4th International Workshop on Offshore Geologic CO2 Storage.

STEMM-CCS (http://www.stemm-ccs.eu) is a Horizon 2020 funded project coordinated by National Oceanographic Center in Southampton. The project successfully executed the planned in-situ experiment on Goldeneye in May 2019, and ends spring 2019. An open STEMM-CCS meeting, present main findings and r...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Bayesian monitoring design.

CO2 håndtering er en teknologi som har som formål å fange CO2 og lagre den isolert fra atmosfæren. Dermed er denne teknologien sett på som et av flere bidrag i det grønne skiftet som er nødvendig for å oppnå 1.5oC målet satt i Parisavtalen. Den mest hensiktsmessige lagringen vil være i geologiske...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Safety and Environmental Consequences of Unintended Releases from Offshore CO2 Pipelines

En samling av Matlab rutiner for Span-Wagner termodynamikken er kodet opp. Dette biblioteket av rutiner er essensiell for forenklede bulk modeller og vil bli brukt i fremtidige prosjekter, inkludert master og PhD. Bobbleplume modellen ved Herriot-Watt Univrsity er videreutviklet SECURE har de...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Vestland

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Etablere FME senter for sikker lagring av CO2.

Det søkes om Prosjekt Etableringsstøtte (PES) for å utforme en søknad for å opprette et senter for sikker CO2 håndtering under FME ordningen.

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Geological storage of CO2, the marine component.

The project will review the present understanding on processes involved if CO2 seeps from geological formations, through the benthic boundary layer, toward the oceanic water column. And, how the marine biota will be influenced by elevated CO2 concentratio n, and the possibility of monitoring and ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Vestland

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Turbulence and turbulent heat/mass transfer in oceanic boundary layers

The project will use DNS to study turbulence in oceanic surface and bottom layers. Such a study will contribute to a deeper understanding of the processes in these layers such as turbulent diffusion and gas exchange. The DNS results will also be used for validating an anistropic LES sub-grid scal...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland