0 antall prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Skatt og velferdsstatens finansiering

Hensikten med denne søknaden er å finansiere utvidet kontakt med utenlandske forskerer, arrangere konferanser og doktorgradskurs for derigjennom bidra til nettverkseffekter og høyere forskningskvalitet. Disse tiltakene vil heve kvaliteten på forskningen ved senteret og øke kontaktflaten mot int...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

SKATT-Skatteøkonomi

Norwegian Center for Taxation

Det har vært stor aktivitet på Senter for skatteforskning (Norwegian Centre of Taxation (NoCeT) i perioden 01.10.2021-30.11.2022. Vi har i løpet av denne rapporteringsperioden publisert 23 artikler i tidsskrifter med konsulent-tjeneste (mot 24 i forrige rapporteringsperiode); publisert 13 kro...

Tildelt: kr 17,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2025

Sted: Vestland

SKATT-Skatteøkonomi

The Payroll Tax as a Backstop for the Corporate Income Tax

De fleste land har tradisjonelt sett benyttet selskapsskatt til å skattlegge kapitalinntekt. Et uheldig aspekt ved selskapsskatten er at multinasjonale selskaper kan unngå beskatning, ved å overføre overskudd til datterselskaper i andre land som har lavere bedriftsbeskatning. Slik overføring av o...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

SKATT-Skatteøkonomi

Norwegian Center for Taxation (NoCeT)

Ikke relevant

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

The Role of Tax Havens: In Global Governance and Regulation; In the External Financial Equation for Economic Development

-This project demonstrates the massive scale of resource loss from developing countries and the role of tax havens in facilitating these financial outflows. The project is organized in three parts: an estimation of net resource transfers from developing countries incorporating illicit and unrecor...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2021

Sted: Vestland

SKATT-Skatteøkonomi

Corporate and Capital Taxation

The primary aim of this project is to study tax reform in an open economy and by doing so add knowledge to the evaluation process of the 2006 Norwegian tax reform. The first part of the project will address tax reform issues in the Norwegian economy and r elate them to the international debate of...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Vestland

IS-RUOK-EONR-økonomi

Tysk-norsk forskerseminar, Schjelderup, Guttorm, E.ON Ruhrgas progr økonomi

...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Ukjent Fylke

SKATT-Skatteøkonomi

Corporate and Capital Taxation

The aim of this project is to undertake theoretical and empirical research on capital taxation. The research group wants to undertake studies along two dimensions. A set of theoretical studies aims at solving some puzzles in international capital taxati on that are not in line with the tax comp...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Vestland og 2 andre

SKATT-Skatteøkonomi

Profit-shifting in Norway: A theoretical and empirical analysis

The aim of this project is to undertake theoretical and empirical research on taxation and multinationals related to MNCs' profit-shifting activities. At a theoretical level the research group wants to undertake studies in two different directions. One se t of questions aims at developing models ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Vestland og 2 andre

SKATT-Skatteøkonomi

Levelling the playing field internationally: The effect on competition, collusion and welfare

The purpose of this research project is to analyze the effect of harmonization of corporate tax systems on international collusive behaviour and national welfare. It is well known and documented that international cartels exist, and such behaviour is ackn owledged to cause damage to the economy a...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Vestland

SKATT-Skatteøkonomi

Two-part tariffs and tax incidence (sub-category indirect taxation)

The analysis of tax incidence in models of imperfect competition has received little attention given the importance of indirect taxes as one of the main contributors to tax revenue. The polar cases of monopoly and perfect competition, however, are well kn own, but studies of tax shifting in oligo...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Vestland

SKATT-Skatteøkonomi

A Systematic Evaluation of the 1992 Norwegian Tax Reform Hovedprosjekt Hovedprosjekt

The far-reaching Norwegian tax reform of 1992 was designed (i) to reduce tax-induced distortions and thereby increase the efficiency of the economy, (ii) to protect the distrbutional intent of the tax system against erosion due to tax arbitrage opportunit ies, and (iii) to simplify the tax proces...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestland