0 antall prosjekter

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Identification of new TTT methods

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IRC-N-IRC Norge (EU Innov.Relay Cen)

IRC Norge (IRC Norway - The Innovation Relay Centre of Norway)

SØknaden gjelder støtte til IRC Norway for Fase V (perioden 2004-04-01 til 2008-03-31). IRC Norway er det norske senteret i EU's nettverk av Innovation Relay Ventres i Europa. SINTEF, som har prosjektledelsen i Norge, samarbeider med NORUT, CMR, RF og MAT FORSK om prosjektet. Hovedmål for prosjek...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BP-UAVH-Brukerstyrt prosjekt, bransjeuavhengig

EU Innovasjon - IRC Norway

...

Tildelt: kr 19,6 mill.

Prosjektperiode: 1995-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage