0 antall prosjekter

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Tech_elderly

Ny revolusjonerende helseteknologi gjør det mulig å lage en innovativ og brukervennlig løsning for eldre og kronisk syke.

Tildelt: kr 24 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Smart elderly Care

Ny revolusjonerende helseteknologi gjør det mulig å lage en innovativ og brukervennlig løsning for eldre og kronisk syke.

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

EICA_SmartNH

Ny revolusjonerende helseteknologi gjør det mulig å lage en innovativ og brukervennlig løsning for eldre og kronisk syke.

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

FTI-smartNH

Ny revolusjonerende helseteknologi gjør det mulig å lage en innovativ og brukervennlig løsning for eldre og kronisk syke.

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SmartHealth2021

Ny revolusjonerende helseteknologi gjør det mulig å lage en innovativ og brukervennlig løsning for eldre og kronisk syke.

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES_AAL_AArhus

Delta på AAL Forum i Aarhus 23 - 25 september for å få partnere og nettverk til kommende AAL utlysninger.

Tildelt: kr 9 648

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SmartCare2020

Ny revolusjonerende helseteknologi gjør det mulig å lage en innovativ og brukervennlig løsning for eldre og kronisk syke.

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SmartHealth2020

Ny revolusjonerende helseteknologi gjør det mulig å lage en innovativ og brukervennlig løsning for eldre og kronisk syke.

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SmartTechElderly_eurostars

SmartTechElderly lager velferdsteknologi for sykehjem - for innsikt og natt-tilsyn

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SmartCare - for elderly (nettverk)

SmartCare for elderly er et prosjekt for bedre og mer presis natt-tilsyn av eldre.

Tildelt: kr 19 627

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Smart Health tech for elderly - AAL

Ny revolusjonerende helseteknologi gjør det mulig å lage en innovativ og brukervennlig løsning for eldre og kronisk syke. Vår løsning vil øke trygghet og selvstendighet.

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Smart helseteknologi for eldre - Eurostars

Ny revolusjonerende helseteknologi gjør det mulig å lage en innovativ og brukervennlig løsning for eldre og kronisk syke. Vår løsning vil øke trygghet, selvstendighet og muligheten for persontilpasset behandling og pleie for syke og eldre.

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Smart helseteknologi for eldre- nettverk

Ny revolusjonerende helseteknologi for eldre og kronisk syke, gjør det mulig å lage en innovativ og brukervennlig løsning for. Vår løsning vil øke trygghet, selvstendighet og muligheten for persontilpasset behandling og pleie for syke og eldre.

Tildelt: kr 22 404

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

ShieldME - økt livskvalitet og trygghet gjennom nyskapende helseteknologi.

ShieldME Økt livskvalitet og trygghet gjennom nyskapende helseteknologi. Ny løsning for å gi økt trygghet hos kronisk syke og eldre med behov for nattovervåkning.

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo